top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

09-29 Ở trong Chúa


 

Câu gốc: “Phao-lô, Sin-vanh, và Ti-mô-thê gửi cho Hội Thánh ở thành Tê-sa-lô-ni-ca, Hội trong Đức Chúa Trời, là Cha, và trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta: nguyền xin ân điển và sự bình an ban cho anh em!” (câu 1).


Câu hỏi suy ngẫm: Ba nhân vật nêu tên trong câu Kinh Thánh này liên quan thế nào với Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca? Sứ đồ Phao-lô muốn nhấn mạnh điều gì khi ông viết hai lần từ “trong”? Mối liên hệ của bạn với Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giê-xu Christ ra sao?


Tê-sa-lô-ni-ca là thành phố lớn và là thủ phủ của tỉnh Ma-xê-đoan thuộc đế quốc La Mã. Trục lộ quan trọng nhất của người La Mã chạy từ La Mã đến miền đông đi ngang qua Tê-sa-lô-ni-ca. Trục lộ này cùng với hải cảng nhộn nhịp của thành phố đã biến Tê-sa-lô-ni-ca thành một trung tâm thương mại giàu có và thịnh vượng trong La Mã. Tuy tọa lạc trong một thành phố lớn như vậy, nhưng Cơ Đốc nhân ở thành Tê-sa-lô-ni-ca đang phải đối diện với những khó khăn, bị bức hại, và ảnh hưởng của ngoại giáo cùng văn hóa cũng dễ dàng xâm nhập, thách thức đức tin của họ.


Có ba nhân vật được nêu tên trong phần đầu thư này là Sứ đồ Phao-lô, người viết thư, và hai người đang ở với ông là ông Sin-vanh, còn gọi là Si-la, và ông Ti-mô-thê. Họ là những người hợp tác với Sứ đồ Phao-lô đem Phúc Âm đến cho thành phố Tê-sa-lô-ni-ca và thành lập Hội Thánh tại đây. Nhân vì những người Tê-sa-lô-ni-ca có một số thắc mắc về niềm tin nhưng trong lần đến thăm ngắn ngủi đầu tiên, Sứ đồ Phao-lô không có thì giờ để giải thích cặn kẽ, nên ông đã viết thư này để trả lời và cũng để khen ngợi lòng trung tín của họ với Chúa Cứu Thế Giê-xu.


Lưu ý khi giới thiệu Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca, Sứ đồ Phao-lô đã nhấn mạnh hai lần từ “trong.” “Hội trong Đức Chúa Trời, là Cha, và trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta…” Sứ đồ Phao-lô khẳng định mối liên hệ của con dân Chúa tại Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca không thuộc về ông hay thuộc về bất kỳ ai khác, nhưng các anh em tín hữu tại đây cần ý thức rằng mình có mối liên hệ thiêng liêng với Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giê-xu Christ là Đấng thiết lập Hội Thánh. Đây mới thật sự là nguyên nhân, là sự nối kết thiêng liêng giữa các tín hữu với Hội Thánh và giữa các Hội Thánh với Đức Chúa Trời. Và chỉ trong Đức Chúa Trời và trong Đức Chúa Giê-xu, các tín hữu mới nhận được “ân sủng và sự bình an ban cho” mà thôi.


“Ở trong” Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giê-xu Christ cũng là điều kiện để mỗi chúng ta ngày nay kinh nghiệm sự ban cho dư dật trong ân sủng của Chúa, bày tỏ mối liên hệ sống động với Ba Ngôi Đức Chúa Trời và là điều kiện để mỗi người cùng kinh nghiệm phước hạnh từ ân sủng và sự bình an Chúa ban để sống đời sống kết quả luôn cho Ngài.


Bạn có kinh nghiệm phước hạnh dư đầy khi được ở trong Chúa không?


Tạ ơn Chúa vì con được kinh nghiệm ân sủng và sự bình an ban cho khi ở trong Ngài. Nguyện Chúa giúp con luôn trân quý và gìn giữ mối thông công này, vì biết rằng ở ngoài Chúa con chẳng làm được bất cứ điều gì.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

28 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page