top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

09-29 Chân đèn


 

Câu gốc: “Ngươi cũng hãy làm chân đèn bằng vàng ròng. Cái chân, cái thân, cái đài, cái bầu cùng cái hoa của đèn đều làm bằng vàng đánh dát. Hai bên thân đèn sẽ có sáu nhánh nứt ra, ba nhánh ở bên nầy và ba nhánh ở bên kia” (câu 31-32).


Câu hỏi suy ngẫm: Chất liệu, cấu trúc và số lượng đèn nói lên điều gì về ý nghĩa của chân đèn? Chân đèn có liên hệ gì với con dân Chúa ngày nay? Bằng cách nào người khác có thể thấy sự hiện diện của Chúa sống động qua đời sống của bạn?


Cũng như các vật liệu khác đặt trong Nơi Thánh của đền tạm, chân đèn được làm bằng vàng ròng đánh dát là quý kim biểu trưng cho sự giàu có, vinh quang, bền vững, và thanh khiết của một vị Vua. Chân đèn được thiết kế rất mỹ thuật, giống như một cây hạnh nhân, có sáu nhánh nứt ra từ hai bên, các đài, bầu, và nụ hoa được sắp xếp cân đối trên thân và các nhánh. Cây hạnh nhân là một trong các loại cây nở hoa đầu tiên vào mùa Xuân ở vùng Cận Đông, gợi nhớ về sự tốt lành của Chúa khi Ngài dựng nên vườn Ê-đen xinh đẹp và cây trái sum suê, Chúa sẽ chu cấp dư dật mọi sự cho con dân Ngài vui hưởng.


Vị trí của chân đèn được đặt đối diện với bàn để bánh trần thiết, phía nam của Nơi Thánh. Sự sáng của chân đèn biểu hiện cho sự hiện diện vinh quang của Đức

Giê-hô-va. Mỗi khi Chúa ngự trên núi Si-na-i, dân chúng nhìn thấy lửa cháy trên núi. Tất cả có bảy ngọn đèn trên chân đèn, tượng trưng cho bảy ngày sáng tạo của Chúa và chu kỳ thời gian này được lặp lại theo cách Chúa ấn định ngày Sa-bát, năm Sa-bát. Bảy ngọn đèn cũng gợi nhớ về khải tượng của Sứ đồ Giăng về bảy Hội Thánh trong Khải Huyền chương 1—3. Chân đèn soi sáng cho các thầy tế lễ làm việc trong đền tạm. Lửa nơi chân đèn dùng để thắp hương nơi bàn thờ xông hương và thiêu của lễ bên ngoài lều tạm. Các thầy tế lễ chịu trách nhiệm châm dầu thường xuyên vào đèn để giữ đèn luôn cháy (Xuất Ê-díp-tô Ký 27:20-21; Lê-vi Ký 24:1-4).


Chân đèn là hình bóng về Chúa Giê-xu. Sứ đồ Giăng đã chép: “Sự sáng này là sự sáng thật, khi đến thế gian soi sáng mọi người” (Giăng 1:9). Chúa Giê-xu đã xác nhận rằng, “Ta là sự sáng của thế gian, người nào theo Ta, chẳng đi trong nơi tối tăm nhưng có ánh sáng của sự sống” (Giăng 8:12b). “Đang khi Ta còn ở thế gian, Ta là sự sáng của thế gian” (Giăng 9:5). Chúa Giê-xu cũng ví sánh các môn đệ là sự sáng: “Các ngươi là sự sáng của thế gian… Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời” (Ma-thi-ơ 5:14, 16). Đời sống con dân Chúa cần phải phản chiếu sự sáng của Chúa để qua nếp sống đạo của chúng ta nhiều người biết Chúa và đến với Ngài.


Chúa muốn bạn thực hành điều gì qua bài học này?


Tạ ơn Chúa đã soi sáng, làm sống lại tâm linh đã chết của con, khiến con trở nên vật phản chiếu ánh sáng của Chúa cho mọi người. Xin Chúa Thánh Linh ban đầy dầu trong đèn con để người khác nhìn thấy Chúa qua nếp sống tin kính của con.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

16 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page