top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

09-30 Đức tin, hy vọng và tình yêu trong Chúa


 

Câu gốc: “vì trước mặt Đức Chúa Trời, là Cha, chúng tôi nhớ mãi về công việc của đức tin anh em, công lao của lòng yêu thương anh em, sự bền đỗ về sự trông cậy của anh em trong Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta” (câu 3).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô tạ ơn Đức Chúa Trời vì những điều gì? Điều kiện để một người được Đức Chúa Trời yêu và lựa chọn là gì? Bạn áp dụng bài học này cho mình như thế nào?


Khi nghĩ đến các tín hữu tại thành Tê-sa-lô-ni-ca, lòng của Sứ đồ Phao-lô cùng hai ông Sin-vanh và Ti-mô-thê rất vui mừng và được khích lệ. Các ông cho biết anh em tín hữu tại đây là nguyên nhân cho mọi lời tạ ơn Đức Chúa Trời mỗi khi cầu thay cho họ. Lý do Sứ đồ Phao-lô vui mừng tạ ơn Chúa vì ông không bao giờ quên được công việc anh em tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca đã thực hiện bởi đức tin, những công khó của anh em được sống động và phát triển, sinh ra các việc thiện lành do tình yêu thương đang chan chứa trong lòng họ. Vì thế, dù đối diện với nhiều khó khăn, bức hại khi quyết định đặt niềm tin nơi Đức Chúa Giê-xu Christ, họ không hề nản lòng, ngược lại, họ luôn bày tỏ sự kiên nhẫn vì niềm hy vọng nơi lời hứa tái lâm của Đức Chúa Giê-xu Christ (câu 3). Trong các thư tín của Sứ đồ Phao-lô, ông luôn nhắc nhở và nhấn mạnh về đức tin, hy vọng và tình yêu thương, vì đó là ba điều quan trọng nhất phải có của một nếp sống đẹp lòng Chúa và thể hiện một đời sống kết quả cho Chúa (I Cô-rinh-tô 13:13).


Trong câu 4, Sứ đồ Phao-lô nói: “Hỡi anh em được Đức Chúa Trời yêu dấu, chúng tôi biết anh em là kẻ được lựa chọn.” Điều kiện để được Chúa yêu và lựa chọn không phải là người hoàn hảo, không phạm tội nhưng là người có đủ ba phẩm tính đức tin, hy vọng, và yêu thương như các tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca. Ngược lại, người nào tuyên bố mình được Chúa chọn nhưng đời sống không thể hiện ba phẩm tính nêu trên bằng việc làm cụ thể thì có thể nói đó là người đang tự lừa dối mình.


Ngày nay, nếu chúng ta nói mình có đức tin nhưng không sinh ra việc làm thì đó chỉ là đức tin chết (Gia-cơ 2:26). Nếu chúng ta nói về tình yêu thương mà không thể hiện công lao của lòng yêu thương với anh em mình thì đó không phải tình yêu thương thật (I Cô-rinh-tô 13:4-12). Nếu chúng ta nói mình đang sống trong tinh thần hy vọng và chờ đợi Chúa tái lâm nhưng cứ miệt mài thu trữ cho đời này thì chúng ta đang mâu thuẫn với chính mình. Mỗi chúng ta cần xem xét và đối chiếu lại đức tin, hy vọng, và tình yêu thương của mình với các tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca ngày trước, nếu hôm nay Sứ đồ Phao-lô viết thư cho chúng ta, ông sẽ nhận định thế nào về đức tin, hy vọng, và tình yêu thương của chúng ta?


Bạn có tin chắc mình được Đức Chúa Trời yêu dấu và lựa chọn không? Vì sao?


Lạy Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu thương và lựa chọn con. Nguyện Chúa giúp con mỗi ngày bày tỏ công việc của đức tin, công lao của lòng yêu thương, và sự bền đỗ về sự trông cậy để làm chứng cho mọi người rằng con thật được Ngài lựa chọn và yêu thương.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

30 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page