top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

09-30 Biện hộ cho tội lỗi


 

Câu gốc: “Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn; nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót” (Châm-ngôn 28:13).


Câu hỏi suy ngẫm: Lời chất vấn của ông Môi-se đối với ông A-rôn nói lên điều gì về trách nhiệm của người lãnh đạo? Câu trả lời của ông A-rôn cho thấy tình trạng thuộc linh của ông ra sao? Chúa muốn bạn đối diện với tội lỗi như thế nào?


Ông Môi-se chất vấn lãnh đạo A-rôn: “Dân này đã làm gì anh mà anh đẩy họ vào một tội lỗi nặng nề như vậy?” (câu 21 BTTHĐ). Câu hỏi cho thấy ông Môi-se kết luận chính ông A-rôn là người chịu trách nhiệm trong việc cả dân chúng thờ thần tượng. Người lãnh đạo phải là người đứng mũi chịu sào, chịu trách nhiệm về những hậu quả do chính mình và người thuộc về mình gây nên.


Trước sự chất vấn của ông Môi-se, ông A-rôn đã đổ lỗi cho dân chúng (câu 22-23). Ông quên rằng chính Đức Chúa Trời lập ông làm thầy tế lễ cho Ngài, vì thế ông phải có trách nhiệm tuân theo ý muốn của Chúa chứ không phải nghe theo hay làm đẹp lòng con người. Có lẽ ông A-rôn muốn ông Môi-se thông cảm với mình vì người Ít-ra-ên là dân cứng cổ, nhiều lần chống nghịch Chúa, nhiều lần làm khó dễ ông Môi-se (câu 22). Tuy nhiên, cách ông Môi-se giải quyết vấn đề khi dân Chúa đến đòi ông làm việc này việc kia là cầu nguyện và làm theo sự chỉ dẫn của Chúa chứ không phải là chiều theo ý của số đông.


Rồi vô lý hơn nữa, ông A-rôn có vẻ đổ lỗi cho lửa (câu 24)! Ông nói rằng ông chỉ kêu dân chúng nộp vàng, rồi ông quăng vàng vào lửa, tự nhiên con bò vàng được tạo thành! Phải chăng ông A-rôn nghĩ rằng ông Môi-se sẽ tin những lời ông nói? Lời biện hộ vô lý của ông A-rôn cho thấy đời sống thuộc linh của ông đang tuột dốc, dẫn tới quyết định sai lầm và suýt nữa ông và cả dân chúng phải bị tuyệt diệt. Người lãnh đạo thuộc linh của Chúa phải có niềm tin mạnh mẽ nơi Chúa, nắm rõ tín lý để có thể giúp đỡ người khác; bằng không người ấy sẽ dẫn đàn chiên mà Chúa giao thác cho họ coi sóc đi sai lạc.


Đổ lỗi cho người khác là bản năng cố hữu của con người được di truyền từ khi tội lỗi xâm nhập vào thế giới loài người. Một em bé vài ba tuổi đã biết đổ lỗi cho con chó, con mèo làm bể tô, chén trong nhà. Nhiều khi chúng ta cũng hành xử như ông A-rôn, biện hộ một cách vô lý cho tội lỗi chính mình, hoặc đổ thừa cho hoàn cảnh, cho người khác. Nhưng Chúa muốn chúng ta can đảm nhìn nhận trách nhiệm, chân thành xưng nhận tội lỗi của mình, cầu xin sự tha thứ của Chúa và những người có liên can. Đây là một trong những giáo huấn căn bản của Chúa trong niềm tin Cơ Đốc để nhận được tha thứ (I Giăng 1:9; Châm-ngôn 28:13).


Khi phạm tội, bạn có nhận tội hay đổ lỗi vòng vo cho người khác?


Lạy Chúa, xin giúp con can đảm nhận trách nhiệm trong những việc sai trái của mình, không biện hộ che giấu hay đổ lỗi cho người khác. Xin cho con sống ngay thẳng trước mặt Chúa Toàn Tri hầu cho con nhận được sự tha thứ và ban phước của Ngài.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

37 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page