top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

09-30 Thờ phượng Đức Chúa Trời


 

Câu gốc: “Ngươi hãy lập cho Ta một bàn thờ bằng đất, trên đó phải dâng của lễ thiêu, cùng của lễ thù ân của ngươi, hoặc chiên hay bò. Phàm nơi nào ghi nhớ Danh Ta, Ta sẽ đến và ban phước cho ngươi tại đó” (câu 24).


Câu hỏi suy ngẫm: Bàn thờ của Chúa được chỉ dẫn phải làm thế nào? Của lễ thiêu và của lễ thù ân có ý nghĩa gì? Tại sao không được lên bàn thờ bằng bậc thang? Những lời dạy của Chúa áp dụng thế nào cho ngày nay?


Đức Chúa Trời khác hẳn với các thần tượng hư không, Ngài ngự trên cao, đầy uy quyền trên cả vũ trụ. Chúa thật đã hiện ra, dân Chúa đã nghe Ngài phán từ trên cao (câu 22). Trong khi người Ai Cập đúc các thần tượng bằng bạc, vàng hay đá chạm trổ, thì không một tượng chạm nào có thể đặt bên cạnh Ngài. Chúa dạy dân Chúa thờ phượng Ngài theo một cung cách riêng biệt.


Thứ nhất, đền thờ của Chúa phải được làm bằng đất hoặc đá không chạm trổ (câu 24-25). Việc này tạo điều kiện dễ dàng cho mọi người, và không có sự phân biệt người giàu hay nghèo. Hơn nữa, người ta dễ dàng nhận diện bàn thờ để thờ phượng Chúa. Thứ hai, con dân Chúa phải dâng chiên hay bò làm của lễ thiêu và của lễ thù ân (câu 24). Của lễ thiêu là của lễ chuộc tội, thực hiện định kỳ để nhắc nhở dân Chúa giải quyết tội lỗi của mình qua việc giết con sinh chuộc tội. Đây là hình bóng về Chúa Giê-xu, Chiên con của Đức Chúa Trời phải chịu chết chuộc tội cho nhân loại. Của lễ thù ân là của lễ tạ ơn. Nhắc nhở con dân Chúa lòng biết ơn Ngài về sự ban cho của Chúa, để sống phụ thuộc vào Chúa và biết ơn Ngài. Có lời hứa kèm theo: “Phàm nơi nào có ghi nhớ Danh Ta, Ta sẽ đến ban phước cho người tại đó” (câu 24b). Mối quan hệ của tuyển dân và Chúa là mối quan hệ hai chiều, dân Chúa sẽ kinh nghiệm sự ban phước sống động của Chúa khi họ vâng giữ Lời Ngài. Thứ ba, dân Chúa không được đi lên bậc thang để đến đền thờ Chúa, e thân thể hở hang trước bàn thờ (câu 26). Điều này nhắc chúng ta nên ăn mặc nghiêm trang, kín đáo khi vào Nhà Chúa.


Bài học hôm nay giúp dân Chúa biết thực hiện bốn điều răn trong mối quan hệ giữa con người với Đức Chúa Trời, đó là: Tôn kính thờ phượng một mình Chúa; không làm tượng chạm; Yêu mến Danh Chúa, và giữ những ngày lễ của Ngài. Ngày nay, chúng ta không dâng con sinh làm của lễ chuộc tội vì Chúa Giê-xu đã chết chuộc tội cho chúng ta một lần đủ cả. Chúng ta không có hình tượng trong nơi thờ phượng, và mỗi Cơ Đốc nhân là một đền thờ để Chúa ngự vào. Tuy nhiên, chúng ta vẫn là tội nhân phải nhờ máu quý báu Chúa Giê-xu xóa bôi tội lỗi mỗi ngày và hết lòng biết ơn Chúa vì sự ban cho rời rộng trong đời sống của chúng ta.


Bạn thấy mình có xứng đáng là đền thờ cho Chúa ngự không?


Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa đã ban cho con ơn cứu chuộc, cho con gia đình, tiền bạc, tài năng, cơ hội v.v… Xin Chúa cho con sống xứng đáng là đền thờ được Chúa yêu thích ngự vào, ăn năn tội mỗi ngày, sẵn lòng dâng hiến để xây dựng Nhà Ngài.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


288 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page