top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

10-01 Sống tiết độ


 

Câu gốc: “Ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian, phải sống ở đời này theo tiết độ, công bình, nhân đức” (câu 12).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô khẳng định điều gì về ân sủng của Đức Chúa Trời? Người nhận ân sủng cần sống như thế nào? Phẩm tính tiết độ quan trọng thế nào trong đời sống Cơ Đốc nhân? Bạn tập tành đời sống tiết độ thế nào trong khi còn sống trên đất này để chờ đợi ngày Chúa trở lại?


Trong thư gửi cho Hội Thánh Ê-phê-sô, Sứ đồ Phao-lô cho biết chúng ta được cứu là “nhờ ân điển, bởi đức tin” chứ “không phải bởi việc làm” để chúng ta không khoe mình (Ê-phê-sô 2:8-9). Trong thư này, Sứ đồ Phao-lô nhắc ông Tít rằng: “Vả, ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người, đã được bày tỏ ra rồi” (câu 11). Ân sủng được bày tỏ qua sự hy sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên thập tự giá để đền tội cho chúng ta (Rô-ma 5:8). Nếu không bởi ân sủng của Chúa, chúng ta vẫn còn chìm đắm trong tội lỗi, gian ác và không được biệt riêng ra để trở thành một dân thánh thuộc riêng về Chúa (câu 14).


Trong phân đoạn Kinh Thánh này, Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở ông Tít phải dạy cho con cái Chúa biết rằng khi họ nhận ân sủng của Chúa thì họ phải có một nếp sống xứng đáng với ân sủng ấy. Người nhận ân sủng cứu chuộc của Chúa phải “từ bỏ sự không tin kính và dục vọng trần gian để sống một cách tiết độ, công chính và tin kính trong đời này” (câu 12 BTTHĐ). Khi tin nhận Chúa Giê-xu, tiếp nhận ân sủng cứu chuộc nghĩa là chúng ta được biến đổi trở thành một người mới trong Chúa, cho nên phải biết “từ bỏ” nếp sống cũ, phải hướng về Chúa và tránh xa dục vọng trần tục. Để từ đó bắt đầu nếp sống mới với sự tiết độ, công chính, và tin kính. Con cái Chúa phải sống như thế trong lúc chờ đợi phước hạnh và sự trở lại của Chúa Cứu Thế Giê-xu (câu 13).


“Tiết độ” là một trong những phẩm tính quan trọng trong chín phẩm tính của Trái Thánh Linh. Một người đã được cứu bởi ân sủng, từ bỏ nếp sống cũ, sống đời sống mới dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh thì phải sinh bông trái Thánh Linh. Và tiết độ là phẩm tính không thể thiếu trong đời sống con cái Chúa. Sống tiết độ là biết làm chủ bản thân mình trước những đam mê và ước muốn, biết kiềm chế cảm xúc, tâm trí, và tấm lòng trước mọi hoàn cảnh. Sống tiết độ là có thể điều khiển chính mình để không xuôi theo dục vọng xác thịt hay trần gian, nhưng biết tự quân bình và tiết chế trong đời sống hằng ngày. Chính Chúa Thánh Linh sẽ nhắc nhở khi chúng ta vượt quá giới hạn cả về tâm trí và cảm xúc, lúc đó hãy nhờ cậy Chúa để khắc phục.


Chúng ta đã nhận ân sủng của Chúa nên phải ý thức rõ ý muốn và mục đích của Chúa cho cuộc đời mình để từng bước tập tành sống theo ý Chúa, tiết độ, công chính, và tin kính trong đời này.


Bạn có nhận biết mình đang sống tiết độ không?


Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa đã chết trên cây thập tự để cứu con. Xin giúp con sống xứng đáng với ân sủng Ngài ban và tập tành nếp sống tiết độ, tự chủ trong mọi hoàn cảnh.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

24 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page