top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

01-02 Vác thập tự giá

Updated: Jan 4


 

Câu gốc: “Còn ai không vác thập tự giá mình mà theo Ta, cũng không được làm môn đệ Ta” (câu 27).


Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đang ở trong hoàn cảnh nào và lời dạy dỗ này dành cho ai? Vác thập tự giá có nghĩa là gì? Sự dạy dỗ này thách thức đức tin bạn thế nào?


Chúa Giê-xu đang trên hành trình cuối cùng lên Giê-ru-sa-lem, và “có đoàn dân đông” đang theo Ngài, tuy nhiên Chúa biết họ không thật sự ý thức theo Chúa nghĩa là gì. Qua hình ảnh thập tự giá, Chúa cho thấy người theo Ngài đòi hỏi phải trả một giá, đó là phải từ bỏ những điều quý báu nhất của mình.


Phúc Âm Mác 8:34 thêm cụm từ “phải liều mình,” nguyên nghĩa là “tự từ bỏ mình.” Đây là một từ ngữ rất mạnh có nghĩa là “không có bất cứ liên hệ nào với...” hay “từ bỏ quyền sở hữu hoàn toàn.” Ý nghĩa này được làm rõ nét hơn qua hình ảnh “vác thập tự giá.” Nói đến thập tự giá là nói đến sự đau đớn, nhưng điều nặng nề nhất là sự sỉ nhục như một tử tù phải vác thập tự giá đến nơi tử hình. Nói cách khác, ý nghĩa của “vác thập tự giá” chính là từ bỏ mình, nghĩa là không tìm những gì vui lòng mình nhưng là vâng theo ý muốn Chúa. Người theo Chúa, thay vì tìm kiếm sự dễ dãi và thịnh vượng, mà còn phải sẵn lòng chịu đựng sự bức hại, từ bỏ, sỉ nhục, đau đớn, thử thách, thậm chí là chết vì Danh Chúa. Chúa Giê-xu đã “vác thập tự giá” và những người theo Chúa được kêu gọi để “vác thập tự giá” — mang ý nghĩa đồng nhất với Ngài, cùng kinh nghiệm “sự thông công thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài” (Phi-líp 3:10b). Do đó, “vác thập tự” không chỉ nói đến việc chịu khổ mà còn là sự trung thành và liên hiệp với Chúa.


Vác thập giá mình mà “theo Ngài.” Theo Chúa không phải là một thời điểm, nhưng là một tiến trình mỗi ngày, luôn sống trong mối tương giao với Chúa, vâng lời Ngài, và tiếp tục để Ngài thật sự là Chúa trong đời sống mình.


Tác giả Thomas à Kempis đã viết: “Nhiều người yêu thích Vương Quốc của Chúa Giê-xu nhưng ít người vác thập tự giá của Ngài. Nhiều người mong muốn tiện nghi khi theo Ngài, nhưng ít người muốn chịu khổ. Nhiều người đến bữa tiệc của Ngài nhưng ít người cùng Ngài kiêng ăn... Nhiều người theo Chúa Giê-xu đến lễ bẻ bánh, nhưng ít người uống chén của sự thương khó. Nhiều người ngưỡng mộ phép lạ của Ngài nhưng ít người theo Ngài trong sự sỉ nhục của thập tự giá. Nhiều người yêu mến Chúa Giê-xu miễn là không có khó khăn nào chạm đến họ.”

Lời Chúa hôm nay cho thấy thách thức đức tin của mỗi chúng ta khi theo Chúa chính là vác thập tự giá mình mỗi ngày. Tuy nhiên, Chúa cũng hứa sẽ ban sự vui mừng và vinh quang trong ngày Chúa hiện ra cho những ai sẵn sàng vượt qua thách thức để trung tín theo Ngài (I Phi-e-rơ 4:12-14).


Bạn có thật sự vác thập tự giá mình mỗi ngày chưa?


Lạy Chúa, vì tình yêu, Ngài đã vác thập tự giá và chịu chết đền tội thay cho con. Xin thêm sức cho con để con trung tín noi dấu chân Chúa, vác thập tự giá mình mà theo Ngài.


(c) 2024 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

30 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page