top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

10-03 Học tập vâng phục


Hê-bơ-rơ 5:7-9

 

Câu gốc: “Dù Ngài là Con, cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu” (câu 8).


Câu hỏi suy ngẫm: Trước giả thư Hê-bơ-rơ nói gì về sự vâng phục của Chúa Giê-xu? Sau khi vâng phục trọn vẹn, Ngài trở nên điều gì cho những ai vâng lời Ngài? Bạn học được gì qua gương vâng phục của Con Đức Chúa Trời? Làm thế nào để vâng lời Chúa trọn vẹn?


Mỗi năm khi Hội Thánh kỷ niệm sự thương khó của Chúa Giê-xu, mỗi chúng ta đều được nhắc nhở về sự vâng phục trọn vẹn của Ngài. Đức Chúa Con đã hoàn toàn đầu phục ý muốn Đức Chúa Cha để chịu chết trên cây thập tự vì tội lỗi của cả nhân loại. Chỉ vì vâng phục ý muốn Cha, Chúa Giê-xu đã phải chịu tất cả sỉ nhục và khổ hình kinh khiếp nhất.


Trong phân đoạn Kinh Thánh này, trước giả cho chúng ta biết Chúa Giê-xu đã phải “học tập vâng lời” Đức Chúa Cha và trải qua bao khổ nạn. Ngài là Con Đức Chúa Trời, tại sao lại phải “học tập vâng lời”? Chúng ta nhớ lại thời khắc trong vườn Ghết-sê-ma-nê khi Chúa Giê-xu khẩn thiết cầu nguyện đến ba lần với mồ hôi như giọt máu. Và cuối cùng Ngài hoàn toàn thuận phục theo ý Cha, Ngài cầu nguyện: “Cha ơi! Nếu chén này không thể lìa khỏi Con được mà Con phải uống, thì xin ý Cha được nên” (Ma-thi-ơ 26:42). Tại đây, trước giả thư Hê-bơ-rơ cũng nhắc lại “Đấng Christ đã lớn tiếng dâng những lời cầu nguyện và nài xin đầy nước mắt” (câu 7 BTTHĐ). Dù là Con Đức Chúa Trời, Ngài có quyền từ chối “chén đắng” thương khó, nhưng Chúa Giê-xu đã học tập vâng lời qua những khổ đau Ngài đã chịu (câu 8). Và chính nhờ sự vâng phục trọn vẹn đó mà Ngài trở thành cội nguồn của ơn cứu rỗi đời đời cho tất cả những ai vâng lời Ngài (câu 9).


Sự vâng phục trọn vẹn của Chúa Giê-xu đã để lại cho chúng ta tấm gương vâng phục Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng cần phải học tập để vâng lời Chúa vì vâng lời không phải là dễ dàng. Sự vâng lời nhiều khi khiến chúng ta phải chịu lắm gian khổ, thậm chí phải hy sinh nhưng chúng ta cứ nhìn xem Chúa, Đấng vui mang thập hình, để làm theo ý muốn Cha. Chúa Giê-xu đã trải qua những hoạn nạn trong sự vâng lời để cảm thông cho con người và là nguồn động lực giúp chúng ta vượt qua khi đối diện khó khăn để vâng lời Chúa.


Vâng lời là một trong những điều Đức Chúa Trời đặt ra cho con người ngay từ buổi sáng thế. Nhưng tổ phụ loài người đã nghe theo lời ma quỷ, không vâng lời Chúa phán dặn. Từ đó, tội lỗi đã di truyền cho nhân loại nên sự vâng lời trở nên khó khăn hơn với con người. Ngày nay, để có thể vâng lời, chúng ta phải có đức tin nơi Chúa. Chỉ một mình Chúa Giê-xu là Đấng Toàn Thiện và sự vâng lời của Ngài thật trọn vẹn. Và chỉ có Ngài mới có năng quyền giúp chúng ta vâng lời Đức Chúa Trời khi chúng ta tin cậy Ngài.


Bạn có học tập vâng lời Đức Chúa Trời theo gương Chúa Giê-xu đã vâng lời chưa?


Lạy Chúa, xin giúp con giữ kỷ luật trong việc vâng lời Chúa. Xin dạy con biết học vâng lời mỗi ngày từ những việc nhỏ nhất. Xin Chúa thêm sức để con luôn sống vâng lời Ngài.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

46 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page