top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

10-04 Chăn dắt Hội Thánh của Chúa


 

Câu gốc: “Anh em hãy giữ lấy mình, và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc, để chăn Hội Thánh của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình” (câu 28).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô khuyên các trưởng lão tại Hội Thánh Ê-phê-sô chăn dắt bầy chiên như thế nào? Ông cho biết Hội Thánh có giá trị ra sao? Là người lãnh đạo và là con dân Chúa, bạn làm gì để góp phần gây dựng Hội Thánh?


Trong hành trình truyền giáo lần thứ ba, Sứ đồ Phao-lô ở Ê-phê-sô khoảng ba năm (Công Vụ 19:1-12). Suốt thời gian đó, ông đã tranh thủ giảng dạy, khuyên răn, tranh luận, và chăn dắt Hội Thánh của Chúa đi đúng với lẽ thật của Phúc Âm. Đời sống chức vụ của ông là gương mẫu cho những người lãnh đạo Hội Thánh tại Ê-phê-sô. Ông dùng nhiều hình ảnh để làm sáng tỏ chức vụ của mình như: người chạy đua, một quản gia, một sứ giả, người canh giữ… (câu 24-26). Ông khẳng định: “tôi đã công bố toàn bộ mục đích của Đức Chúa Trời cho anh em, không giữ lại điều gì” (câu 27 BTTHĐ).


Từ tâm tình phục vụ Chúa, tình cảm dành cho con dân Chúa, và kinh nghiệm trong sự chăn dắt Hội Thánh tại Ê-phê-sô, ông đã dốc đổ tâm huyết của mình trong chức vụ qua những lời khuyên dành cho các trưởng lão. Họ sẽ là những người tiếp tục quản trị và chăn dắt Hội Thánh của Chúa tại đây (câu 32). Ông nhắc họ trước hết phải giữ chính mình, tiếp theo là giữ bầy chiên của Chúa. Ông nhắc lại chức vụ coi sóc Hội Thánh của họ đã được Đức Thánh Linh chọn và lập. Và Hội Thánh là bầy chiên của Chúa, được Ngài yêu và mua bằng chính máu của Ngài (câu 28).


Sứ đồ Phao-lô cũng cảnh báo về những nguy hiểm có thể xảy ra cho Hội Thánh. Đó là những người giảng dạy điều sai lạc lôi cuốn tín hữu theo họ (câu 29-30). Vì thế, lãnh đạo Hội Thánh phải tỉnh thức, dốc lòng cầu nguyện và dạy Lời Chúa cho bầy chiên. Chức vụ quản trị Hội Thánh qua kinh nghiệm của ông Phao-lô được đặt trên ba nền tảng quan trọng: Tình yêu dành cho Hội Thánh, sự cầu thay, và khuyên dạy lẽ thật Lời Chúa (câu 31). Ông Phao-lô giao Hội Thánh lại cho các trưởng lão coi sóc và quản trị. Ông ao ước họ nhìn thấy tấm gương chăn dắt bầy chiên của ông tại đó mà tiếp tục phục vụ Chúa và gây dựng Hội Thánh.


Ngày nay, Chúa cũng đang đặt để chức vụ quản trị Hội Thánh trên vai mục sư, nhân sự Hội Thánh. Họ là những người chăn dắt Hội Thánh mà chính Chúa Giê-xu đã đổ máu mua chuộc. Họ sẽ chịu trách nhiệm trước mặt Chúa về những linh hồn Chúa giao phó. Vì thế, mỗi con dân Chúa cần hợp tác với những người chăn bầy, cùng nhau nhìn xem Chúa Giê-xu, và học theo tâm tình của Sứ đồ Phao-lô để góp phần làm cho Hội Thánh Chúa được gây dựng, phát triển, và vững vàng trong lẽ thật cho đến cuối cùng.


Bạn có đang thực hiện tốt trách nhiệm chăn dắt Hội Thánh của Chúa giao cho mình không?


Lạy Chúa, xin giúp con nhận biết Hội Thánh có giá trị và quan trọng với Chúa như thế nào để con hết lòng phục vụ, chăn dắt Hội Thánh theo sự kêu gọi và dẫn dắt của Ngài.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

26 views0 comments

Recent Posts

See All

Kommentare


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page