top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

10-04 Khu vườn thử thách


 

Câu gốc: “Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực” (I Sa-mu-ên 15:22b).


Câu hỏi suy ngẫm: Hai câu chuyện trong hai khu vườn có điểm khác biệt nổi bật nào? Vì sao bà Ê-va không vâng lời Chúa? Chúa Giê-xu chọn vâng lời Đức Chúa Cha ra sao? Đâu là năng lực và sức mới để bạn luôn thuận phục ý muốn Chúa?


Đọc hai câu chuyện xảy ra trong vườn Ê-đen và vườn Ghết-sê-ma-nê chúng ta thấy cả hai đều có một sự thử thách đặt ra để trắc nghiệm sự vâng lời. Hai hình ảnh tương phản thể hiện rõ trong hai khu vườn thử thách này, đó là sự bất tuân và thuận phục. Bà Ê-va đã nghe theo lời cám dỗ của Sa-tan nên đã bất tuân mệnh lệnh của Chúa, ăn trái cây Chúa cấm không được ăn. Chỉ vì ham muốn được “mở trí khôn” giống như Chúa, bà Ê-va đã bỏ qua lời phán dặn của Ngài. Rồi không chỉ một mình bà ăn trái cấm mà bà cũng đưa cho chồng là ông A-đam cùng ăn (Sáng-thế Ký 3:1-6). Hậu quả của việc không vâng lời là ông bà bị đuổi ra khỏi vườn Ê-đen phước hạnh và xa cách sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Sự bất tuân của bà Ê-va đã ảnh hưởng đến toàn nhân loại. Chỉ vì một người không vâng lời mà cả thế gian phải bị chìm đắm trong tội lỗi, phân cách khỏi Đức Chúa Trời vinh quang.


Ngược lại, chúng ta thấy rõ tinh thần vâng phục trọn vẹn của Chúa Giê-xu trong vườn Ghết-sê-ma-nê (Ma-thi-ơ 26:36-44). Đối diện với sự thương khó trong thân xác một con người, Chúa Giê-xu cũng “buồn bực” và “sầu não.” Ngài cầu nguyện rất khẩn thiết để xin nếu được thì Đức Chúa Cha sẽ cất đi chén đau thương, nhưng Ngài nguyện thuận phục theo ý Cha, chứ không theo ý Ngài. Đứng trước thử thách to lớn là sự chết, Chúa Giê-xu vẫn sẵn lòng vâng phục ý muốn Cha. Ngài không chọn làm theo ý muốn của xác thịt nhưng hoàn toàn đầu phục chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Qua chính sự vâng phục trọn vẹn của Chúa Giê-xu là hy sinh trên thập tự giá mà con người được phục hòa lại với Đức Chúa Trời.


Vâng phục là một sự lựa chọn mà Đấng Tạo Hóa đặt ra cho con người. Đương nhiên Ngài muốn chúng ta vâng lời Ngài, nhưng Ngài cũng cho chúng ta có ý chí tự do để lựa chọn. Trong hai khu vườn thử thách đó, bà Ê-va đã chọn bất tuân và gánh lấy hậu quả. Trong khi Chúa Giê-xu chọn vâng phục và được Đức Chúa Trời tôn Ngài lên rất cao (Phi-líp 2:9-11).


Mỗi chúng ta không tránh khỏi những lúc phải ở trong khu vườn thử thách của cuộc đời mình. Chúng ta không thể chiến đấu bằng sức riêng, nhưng chính tấm gương vâng phục trọn vẹn của Chúa Giê-xu sẽ thêm năng lực và sức mới cho chúng ta để chúng ta luôn sẵn sàng thuận phục ý muốn Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào.


Bạn có đang ở trong khu vườn thử thách nào không? Bạn lựa chọn vâng phục hay bất tuân Lời Chúa?


Lạy Chúa, giữa những thử thách của cuộc sống, xin thêm sức cho con để con sẵn sàng thuận phục ý Chúa. Dù có trải qua đau thương, con nguyện xin noi gương vâng phục trọn vẹn của Chúa Giê-xu.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

48 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page