top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

10-05 Mạnh cơ bắp, thiếu tự chủ


 

Câu gốc: “Hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó” (I Phi-e-rơ 5:8-9a).


Câu hỏi suy ngẫm: Ông Sam-sôn là ai và Chúa muốn giao cho ông sứ mệnh gì? Người Na-ri-xê phải giữ những điều cấm kỵ nào? Vì sao ông Sam-sôn mất hết sức mạnh, bị bắt, và bị khoét mắt? Bạn học được gì qua cuộc đời của ông Sam-sôn?


Ông Sam-sôn là con của một cặp vợ chồng hiếm muộn. Thiên sứ của Đức Chúa Trời hiện ra và báo cho họ biết rằng họ sẽ có con, và con ấy sẽ là người Na-xi-rê từ trong lòng mẹ, với nhiệm vụ giải cứu dân mình khỏi ách thống trị của người Phi-li-tin (Các Quan Xét 13:1-5). “Na-xi-rê” có nghĩa là “biệt riêng ra” cho Chúa và phải giữ ba điều cấm kỵ, không uống rượu, không cạo đầu, không đụng đến xác chết (Dân Số Ký 6:1-8).


Tuy biết mình là người được Chúa chọn và ban sức mạnh siêu nhiên, nhưng ông Sam-sôn nhiều lần không giữ nghiêm luật Na-xi-rê. Kẻ thù muốn biết do đâu ông có sức mạnh vô song và làm cách nào để chế ngự ông, nên họ dùng mỹ nhân kế: cô Đa-li-la, người yêu của ông là một phụ nữ Phi-li-tin đã dụ dỗ ông tiết lộ bí mật. Trước sức mạnh của tình dục xác thịt, sau ba lần giữ kín nhưng cuối cùng ông thất bại trước những lời năn nỉ của cô Đa-li-la. Kẻ thù đã xông vào cạo đầu ông Sam-sôn đang khi ông ngủ mê mệt trên đùi người tình. Đức Giê-hô-va đã lìa khỏi ông mà ông không biết! (câu 20). Ông Sam-sôn bị bắt, khoét mắt, đem xuống thành Ga-xa, bị trói bằng dây xích đồng và bắt xay cối trong ngục.


Ông Sam-sôn được Chúa ban ân tứ lớn, có sức mạnh vô song nhưng ông hoàn toàn thiếu tiết chế. Ông sử dụng sức mạnh cho tư kỷ thay vì để giải phóng dân tộc theo ý Chúa. Mặc dù Chúa đã nhậm lời cầu nguyện chân thành và ban cho ông sức mạnh siêu nhiên lần cuối để tiêu diệt toàn thể thủ lãnh cùng những người tham dự tế lễ trong đền thờ tà thần Đa-gôn, và chết chung với họ. Mặc dù tên ông được liệt vào danh sách anh hùng đức tin trong Tân Ước (Hê-bơ-rơ 11:32) nhưng cuộc đời ông Sam-sôn chẳng những thất bại như “một cái thành hư nát, không có vách ngăn” (Châm-ngôn 25:28), và cũng đã nêu gương xấu cho hậu thế về sự thiếu tiết độ của mình.


Ân tứ Chúa ban chúng ta là để phục vụ, làm lợi ra cho Chúa, người chôn giấu ân tứ hoặc thiếu tiết độ trong việc sử dụng ân tứ cho mục đích sai lạc theo tư dục mình là phạm tội với Chúa. Chúng ta ai cũng nhận được một hoặc nhiều ta-lâng Chúa ban, xin Chúa cho chúng ta tránh gương xấu của ông Sam-sôn, biết đầu phục Chúa Thánh Linh để sống tiết độ trong việc sử dụng ân tứ đem lại lợi ích cho Chúa và cho nhiều người.


Bạn có tiết độ trong việc sử dụng ân tứ Chúa ban không?


Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài đã cứu con và ban ân tứ để con phục vụ. Xin giúp con biết đầu phục Chúa Thánh Linh để từ bỏ sự không tin kính và dục vọng trần gian mà sống cách tiết độ, tin kính và công chính trong đời này.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

16 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page