top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

10-07 Hành vi không được kiểm soát


 

Câu gốc: “Có sáu điều Đức Giê-hô-va ghét, và bảy điều Ngài lấy làm gớm ghiếc:… Kẻ làm chứng gian và nói điều dối, cùng kẻ gieo sự tranh cạnh trong vòng anh em” (câu 16, 19).


Câu hỏi suy ngẫm: Những đặc tính nào trong phân đoạn Kinh Thánh này bị Đức Chúa Trời ghét và gớm ghiếc? Bạn được cảnh cáo điều gì khi học những đặc tính này?


Châm-ngôn viết theo thể thi ca, khi dùng cấu trúc x = x+1 thì điều cuối cùng là điều quan trọng nhất. Trong câu 16-19, điều Đức Giê-hô-va ghét nhất chính là “kẻ gieo sự tranh cạnh trong vòng anh em.” Như vậy, sáu điều trước đó bị Đức Chúa Trời ghét vì dẫn đến “sự tranh cạnh trong vòng anh em.”


Đặc tính đầu tiên của “kẻ gieo sự tranh cạnh” chính là “con mắt kiêu ngạo” vì kiêu ngạo là động cơ căn bản của tất cả tội lỗi. Vì sao một người chống đối thẩm quyền trên mình và phá hoại sự yên ổn và hiệp nhất của cộng đồng? Vì sao một người gây chia rẽ và làm tan vỡ Hội Thánh, bất chấp đời sống thuộc linh của những người khác? Vì họ kiêu ngạo. Khi người kiêu ngạo bị tổn thương, phản ứng người ấy vô cùng kinh khủng, bất chấp mọi sự chỉ để giữ lại lòng kiêu hãnh của mình. Đặc tính thứ hai là “lưỡi dối trá,” có nghĩa là lừa dối, phản bội, bội bạc, xảo trá, để làm hại người khác. Đức Chúa Trời ghét miệng lưỡi dối trá vì Ngài là lẽ thật. Kế đến là “tay làm đổ huyết vô tội.” Động từ “làm đổ huyết” là một hành động cố ý, có chủ tâm khi giết người hay làm hại người khác.


Đặc tính tiếp theo là “lòng toan những mưu ác,” sử dụng món quà tuyệt vời Chúa ban cho là tâm trí để suy nghĩ những điều gây tổn thương người khác và chia rẽ cộng đồng. Kế tiếp là “chân vội vàng chạy đến sự dữ,” nói đến sự nóng lòng, vội vã tìm đủ mọi cách thực hiện những mưu định xấu xa trong lòng và vui mừng về thành quả do mình tạo ra. Và đặc tính cuối cùng là “làm chứng gian và nói điều dối,” đây là một người liên tục nói với người khác những điều dối trá, sai sự thật.


Ngày nay, có nhiều người xem thường việc “gieo sự tranh cạnh, chia rẽ” trong Hội Thánh, nhưng đây là một vấn đề nghiêm trọng, là điều mà Đức Chúa Trời ghét và ghê tởm. Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời yêu mến sự hiệp một của dân Ngài (Thi Thiên 133:1). Sự bất hòa và chia rẽ trong Hội Thánh là những tội lỗi khủng khiếp vì chúng đi ngược lại với sự hiệp nhất thuộc linh mà Chúa Giê-xu đã cầu nguyện (Giăng 17:21). Do đó, mỗi người phải cẩn thận về hành vi của mình trong cộng đồng đức tin, nhờ Chúa Thánh Linh giúp tự chủ, tiết độ trong hành vi của mình. Hãy nhớ rằng người “được gọi là con Đức Chúa Trời” là “những kẻ làm cho người hòa thuận” (Ma-thi-ơ 5:9), và ngược lại, người đem đến sự bất hòa, và tranh cạnh không phải là con Đức Chúa Trời, mà chỉ là “kẻ vô loại,” là “người gian ác” (Châm-ngôn 6: 12).


Bạn có tự chủ kiểm soát hành vi của mình không?


Lạy Chúa, xin cho con bày tỏ phẩm chất tiết độ tốt đẹp của trái Thánh Linh trong cộng đồng dân Chúa; xin dùng con đem lại sự bình an, vui mừng, và hiệp một trong Hội Thánh Ngài.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

20 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page