top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

10-09 Quản trị Hội Thánh: Chăm chỉ


 

Câu gốc: “Kẻ biếng nhác nói: Có con sư tử ở ngoài đó; tôi sẽ bị giết tại giữa đường.”


Câu hỏi suy ngẫm: “Kẻ biếng nhác” đưa ra lý do gì để từ chối làm việc? Ngày nay bạn có thể đưa ra những lý do nào để khước từ dự phần trong công việc Chúa? Theo bạn, sự chăm chỉ và nỗ lực có những vai trò nào trong việc quản trị Hội Thánh?


“Có con sư tử ở ngoài đó” có lẽ là lý do hài hước nhất một người có thể nghĩ ra vì không thể có sư tử nào vồ người tại bất kỳ thành nào của Ít-ra-ên. Có thể nói tưởng tượng ra những khó khăn là niềm vui thích của người lười biếng. “Kẻ biếng nhác” cũng thường là người hèn nhát. Người ấy không hứng thú với công việc của mình nên luôn tự lừa dối, bịa ra một lý do huyễn hoặc nào đó để che đậy việc không làm tròn bổn phận. Thật mỉa mai khi “kẻ biếng nhác” sợ bị giết bên ngoài, một nỗi sợ không thật, nhưng lại sẵn sàng sống một cuộc đời vô ích, đó mới là bị giết chết từ bên trong, một tai họa thật sự.


Sự lười biếng ở đây cũng có thể áp dụng trong sự phục vụ Chúa, nhiều người đã sống một cuộc đời vô ích vì sợ những “con sư tử vô hình” như sợ mệt, sợ mất thời gian, sợ người ta nói, sợ rắc rối, sợ phiền, sợ không có khả năng, sợ thất bại v.v… Những “con sư tử” đó không giết chết chúng ta, nhưng từ chối phục vụ Chúa như vậy sẽ giết chết chúng ta. Đó là sự cay đắng cứ ở trong lòng, sự xét đoán người khác ngày càng tăng, sự lạnh nhạt càng lâu trong công việc Chúa và trong mối thông công với anh chị em sẽ càng khiến chúng ta khó quay trở lại.

Có những mối đe dọa có thật, như các thám tử đi do thám xứ Ca-na-an trở về. Họ khiếp sợ dân cao lớn giềnh giàng, khó đánh thắng, riêng ông Ca-lép, cũng thấy những gì các thám tử kia thấy, nhưng ông đã nói “chúng ta thắng hơn được” (Dân Số Ký 13:30-33). Các thám tử kia quên Đức Chúa Trời đã dùng quyền phép đem họ ra khỏi Ai Cập và ban cho họ xứ Ca-na-an nên họ nhìn và suy luận mọi việc trong suy nghĩ của người không biết Chúa. Nhiều người đã trải qua những thất bại trong quá khứ hoặc những khó khăn trong chức vụ,… những “con sư tử” là có thật, tuy nhiên, đừng quên rằng Đức Chúa Trời của chúng ta cũng có thật, Ngài đang tể trị mọi sự và là Đấng đồng hành với chúng ta khi chúng ta bước đi theo sự kêu gọi của Ngài.


Trong việc quản trị Hội Thánh, điều quan trọng là chúng ta cần khích lệ nhau, cho dù có nan đề hay không có nan đề, chúng ta vẫn cứ hết lòng vâng theo ý muốn Chúa, chăm chỉ và nỗ lực làm theo Lời Ngài và vững tin nơi quyền năng của Chúa để góp phần gây dựng và phát triển Nước Chúa trên đất, giúp nhiều người thấy Chúa, biết Chúa, và tin nhận Ngài.


Bạn có nỗ lực và chăm chỉ với những công việc Chúa giao không?


Lạy Chúa, xin giúp con trung tín với mọi việc Chúa giao, hết lòng trong sự phục vụ Chúa và anh chị em. Xin Chúa cho trong những hoàn cảnh khó khăn con càng nương tựa nơi quyền năng Chúa càng hơn để cứ bước tới với Ngài.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

28 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page