top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

10-09 Tấm gương thuận phục


 

Câu gốc: “Người của Đức Chúa Trời ngó chăm Ha-xa-ên lâu đến đỗi người phải hổ thẹn, rồi cất tiếng lên khóc” (câu 11).


Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ha-xa-ên tìm Tiên tri Ê-li-sê để làm gì? Vì sao Tiên tri Ê-li-sê lại khóc khi đối diện với ông Ha-xa-ên? Hành động của Tiên tri Ê-li-sê cho biết gì về phẩm chất của người phục vụ Chúa?


Ông Ha-xa-ên theo lệnh của Vua Bên-Ha-đát đến tìm Tiên tri Ê-li-sê để hỏi về tình hình bệnh tật của vua. Câu trả lời của Tiên tri Ê-li-sê có hai phần. Phần đầu là câu trả lời cho Vua Bên-Ha-đát, vua sẽ không chết vì bệnh. Phần thứ hai là câu nói với ông Ha-xa-ên, Vua Bên-Ha-đát sẽ chết vì một nguyên nhân khác. Tiếp theo là hai lời tiên tri. Ông Ha-xa-ên sẽ trở nên một vị vua hung ác của Sy-ri, và ông sẽ đem đến sự tàn phá, giết chóc cho dân tộc Ít-ra-ên (câu 12).


Trong I Các Vua 19:15-17 Đức Chúa Trời giao phó cho Tiên tri Ê-li ba công tác, tuy nhiên, Tiên tri Ê-li chỉ mới hoàn thành việc xức dầu cho ông Ê-li-sê, do đó Tiên tri Ê-li-sê sẽ thay thầy mình hoàn thành việc xức dầu cho ông Ha-xa-ên và ông Giê-hu. Tuy nhiên, Tiên tri Ê-li-sê vô cùng đau đớn vì biết rằng mình đang xức dầu cho ông Ha-xa-ên là một người gian ác sẽ phá hủy đất nước và dân Chúa, nhưng ông vẫn phải vâng lời Đức Chúa Trời. Hành động này cho thấy Tiên tri Ê-li-sê nhận thức rất rõ ông không phải là trung tâm của chính ông và chức vụ của ông nên ông thi hành chức vụ bất chấp cảm xúc của mình. Ai đang là trung tâm trong cuộc đời và chức vụ của chúng ta? Chúa có thật sự là Chủ chúng ta chưa? Chúng ta phải thành thật xét mình: Là người phục vụ Chúa, chúng ta có đặt vui buồn hay lợi ích cá nhân lên trên sự vinh quang của Đức Chúa Trời không?


Ở đây, Tiên tri Ê-li-sê không đặt lợi ích của dân Chúa là cao nhất. Thử nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu sau này người Ít-ra-ên biết chính Tiên tri Ê-li-sê xức dầu cho ông Ha-xa-ên làm vua Sy-ri? Rất có thể họ sẽ cho ông là một người phản quốc. Tiên tri Ê-li-sê đã đau đớn và bật khóc vì những viễn cảnh khủng khiếp dân Chúa sẽ phải đối diện, nhưng đây là mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, là Chủ, là Đấng ông đang phục vụ, và cho dù có làm đau đớn dân Chúa, ông cũng phải vâng lời Đức Chúa Trời. Là người phục vụ Chúa, chúng ta có đặt vinh quang của Đức Chúa Trời cao hơn mọi lợi ích khác không? Nhiều người đã dung chứa tội lỗi trong Hội Thánh rồi tự biện hộ rằng vì sự yên ổn của Hội Thánh, nhưng nên nhớ sự yên ổn của Hội Thánh không thể lớn hơn mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, không thể cao hơn vinh quang của Ngài. Điều chúng ta phải đeo đuổi là trong mọi sự, chúng ta phải làm theo ý muốn Đức Chúa Trời và vì vinh quang của Ngài, khi đó sự yên ổn, bình an, hiệp một của Hội Thánh sẽ là kết quả theo sau.


Bạn có làm mọi việc vì vinh quang của Chúa không?


Lạy Chúa, xin cho con đặt sự vinh quang và ý muốn Ngài là ưu tiên trong đời sống con. Xin cho con vâng phục ý muốn Chúa trọn vẹn cho dù có bất cứ điều gì xảy ra.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

31 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page