top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

10-10 Làm hết sức để đẹp lòng Chúa


 

Câu gốc: “Cho nên chúng ta dù ở trong thân thể này, dù ra khỏi, cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa” (câu 9).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nói gì về cuộc sống dưới đất và chỗ ở trên trời? Bạn đang bước đi với trang bị gì khi còn sống trên đất? Mục đích đời sống của Cơ Đốc nhân là gì?


Thế giới đang trải qua cơn khủng hoảng toàn cầu vì đại dịch Covid-19. Con người đã sống trong sợ hãi và tuyệt vọng. Qua đó, nhiều người nhận ra cuộc sống trên đất chỉ là tạm bợ và mong manh, con người có giới hạn và bất lực trước nhiều thứ. Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay cho chúng ta một hy vọng nơi sự sống vĩnh cửu với Chúa trên thiên đàng.


Sứ đồ Phao-lô phân tích cho thấy ngôi nhà tạm của chúng ta trên đất sẽ bị phá hủy và Chúa đã sắm sẵn cho chúng ta ngôi nhà đời đời trên trời (câu 1). Khi còn sống trên đất, chắc chắn chúng ta phải đối diện với nhiều gánh nặng và muốn từ bỏ. Nhưng là những người tin Chúa Giê-xu, chúng ta có niềm hy vọng nơi sự sống vĩnh cửu mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị và Đức Thánh Linh là Đấng bảo chứng cho chúng ta (câu 2-5). Nhờ đó, chúng ta có niềm trông cậy để vượt qua mọi khó khăn trong đời sống.


Sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta phải luôn mạnh dạn và bước đi bằng đức tin nơi Chúa, chứ không dựa vào những gì chúng ta thấy (câu 6-7). Điều quan trọng hơn hết, chúng ta phải nhận biết mục đích cuộc đời mình là “làm hết sức để được đẹp lòng Chúa” (câu 9). Từ khi gặp Chúa Giê-xu trên đường đến Đa-mách, Sứ đồ Phao-lô đã xác định rõ mục đích cuộc đời ông, đó là sống cho Chúa và vì Chúa, cố hết sức để đẹp lòng Chúa và cứu được nhiều người. Đó có phải là mục đích sống của mỗi chúng ta không?


Sứ đồ Phao-lô đã kêu gọi: “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm” (I Cô-rinh-tô 10:31). Trong quyển sách Sống Theo Đúng Mục Đích của Mục sư Rick Warren, ông đã viết mục đích đầu tiên của đời sống Cơ Đốc nhân là sống làm Chúa vui lòng. Chúng ta được tạo dựng vì sự vui thỏa của Đức Chúa Trời, cho nên bất cứ mọi sinh hoạt trong đời sống hằng ngày của chúng ta đều nhằm mục đích làm hài lòng Chúa. Mục sư Martin Luther cũng nói, “Người vắt sữa bò hằng ngày có thể vắt sữa bò để dâng vinh quang cho Đức Chúa Trời.” Mỗi chúng ta dù đang làm gì cũng đều phải làm vì vinh quang của Đức Chúa Trời. Vậy chúng ta phải sống cuộc đời trên đất này với một quyết tâm là phải “làm hết sức để được đẹp lòng Chúa.” Phải làm mọi việc như thể chúng ta đang làm cho Chúa: “Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta” (Cô-lô-se 3:23). Dù đang sống trong hoàn cảnh thế nào thì chúng ta cũng phải cố hết sức để làm Chúa vui lòng.


Bạn có đang làm hết sức để vui lòng Chúa không?


Lạy Chúa, xin giúp con sống một cuộc đời vui lòng Chúa. Nguyện mỗi việc làm của con sẽ làm vinh quang Danh Chúa và làm Ngài vui lòng.(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

643 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page