top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

10-11 Bàn tay bảo vệ của Đức Chúa Trời


 

Câu gốc: “Dù khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi” (Thi Thiên 23:4a)


Câu hỏi suy ngẫm: Bà A-tha-li làm gì sau khi Vua A-cha-xia chết? Hành động của bà nhằm mục đích gì? Đức Chúa Trời làm gì để lời hứa của Ngài về dòng dõi Đa-vít phải được thực hiện? Bạn cần làm gì khi đời sống dường như “đi trong trũng bóng chết”?


Khi bà A-tha-li, mẹ của Vua A-cha-xia “thấy con trai mình đã chết bèn chỗi dậy diệt cả dòng giống vua Giu-đa,” tức là tất cả người nam trong hoàng tộc để không còn ai tranh quyền khi bà chiếm ngôi cai trị Giu-đa. Đây là thời kỳ tăm tối nhất trong lịch sử của vương quốc Giu-đa khi ngọn đèn cuối cùng của nhà Đa-vít hầu như sắp bị dập tắt dù Đức Chúa Trời đã hứa sẽ “ban một ngọn đèn cho người và cho con cháu người đến đời đời” (2 Sử-ký 21:7). Thế nhưng dù màn đêm có tăm tối đến đâu cũng chỉ có thể che khuất không cho con người nhìn thấy bàn tay của Đức Chúa Trời đang hành động chứ không thể ngăn cản được hành động của bàn tay Ngài. Đức Chúa Trời là Đấng Hằng Sống, Ngài luôn hành động và vẫn đang hành động để bảo vệ những người thuộc về Ngài. Lời hứa của Chúa phải được làm trọn và chương trình của Ngài phải được thực hiện, vì Chúa Giê-xu, Đấng Cứu Thế của nhân loại phải ra từ dòng dõi Vua Đa-vít.


Đức Chúa Trời đã sử dụng bà Giô-sa-bát, con gái Vua Giô-ram, để bảo vệ dòng dõi của Vua Đa-vít khỏi bị tuyệt diệt. Theo Sử gia Josephus, bà Giô-sa-bát không phải là con gái của bà A-tha-li, nhưng là con của Vua Giô-ram với một người vợ khác. Bà Giô-sa-bát đã ẵm trộm Hoàng tử Giô-ách, lúc đó khoảng một tuổi, là cháu gọi bà bằng cô để “lén đem ra khỏi các hoàng tử sắp bị giết, rồi giấu Giô-ách trong phòng ngủ cùng với người vú nuôi” (câu 11 BTTHĐ). Phòng ngủ này thuộc khu vực đền thờ chỉ có các thầy tế lễ cùng với gia đình của họ và những người phục vụ trong đền thờ mới có thể vào được. Do bà Giô-sa-bát là vợ của Thầy Tế lễ Giê-hô-gia-đa nên bà được phép vào nơi đây. Hành động vô cùng can đảm của bà là hành động của người có đức tin khi bà đặt niềm tin tuyệt đối vào lời hứa của Đức Chúa Trời dành cho nhà Đa-vít. Bà đã cùng với chồng là Thầy Tế lễ Giê-hô-gia-đa sẵn sàng chấp nhận mọi nguy hiểm, chấp nhận hy sinh tất cả kể cả tính mạng của mình để che giấu Hoàng tử Giô-ách trong sáu năm dài tăm tối nhất của đất nước khi bà A-tha-li độc ác chiếm quyền cai trị.


Khi vững tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời thì dù phải sống trong hoàn cảnh tăm tối nhất, dù đang “đi trong trũng bóng chết,” chúng ta vẫn không mất hy vọng vào chương trình của Chúa cho đời sống chúng ta. Chúa luôn hành động và bảo vệ chúng ta để lời hứa của Ngài phải trở thành hiện thực.


Bạn có đánh mất hy vọng nơi Chúa khi đối diện với hoàn cảnh khó khăn không?


Lạy Chúa, xin cho con luôn vững tin nơi lời hứa của Ngài để con luôn sẵn sàng hy sinh cho công việc Chúa, chờ đợi chương trình của Ngài được thành tựu.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

30 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page