top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

10-11 Thách thức trở thành cơ hội


 

Câu gốc: “Đoạn, vua cất tiếng nói cùng Đa-ni-ên rằng: Quả thật, Đức Chúa Trời các ngươi là Đức Chúa Trời của các thần, và là Chúa của các vua; chính Ngài là Đấng tỏ ra những sự kín nhiệm, vì ngươi đã có thể tỏ ra sự kín nhiệm này” (câu 47).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Nê-bu-cát-nết-sa đã làm gì sau khi được giải điềm chiêm bao? Nhờ đâu ông Đa-ni-ên từ một người sắp bị xử tử trở thành người được vua khen ngợi, thăng chức? Làm thế nào để bạn kinh nghiệm được Chúa như ông Đa-ni-ên?


Giấc chiêm bao của Vua Nê-bu-cát-nết-sa đã đặt tính mạng của những bậc trí thức trong triều đình Ba-by-lôn vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Là người tin thờ Chúa, ông Đa-ni-ên vẫn nằm trong danh sách bị xử tử (câu 12-13). Thế nhưng, chúng ta lại thấy một cái kết vô cùng tươi sáng. Thay vì xử tử thì Vua Nê-bu-cát-nết-sa lại “sấp mặt xuống, lạy” rồi “dâng lễ vật” cho ông Đa-ni-ên (câu 46). Sau đó, vua lập ông Đa-ni-ên và ba người bạn Hê-bơ-rơ làm quan cai trị các tỉnh (câu 48-49). Tuyệt vời hơn nữa, vị vua ngoại giáo này còn ca ngợi Chúa là “Đức Chúa Trời của các thần, và là Chúa của các vua” (câu 47).


Vì sao một người nằm trong danh sách xử tử lại trở thành người được tôn trọng, thăng chức, và khen ngợi như thế? Cái kết tươi sáng ấy hẳn sẽ không đến nếu ông Đa-ni-ên ngồi than trách về quyết định kỳ quặc, độc ác của Vua Nê-bu-cát-nết-sa. Sự thay đổi sẽ không đến nếu ông không đứng ra nhận trách nhiệm tìm lời giải cho vua từ Đức Chúa Trời. Điều kỳ diệu sẽ không đến nếu ông không cầu nguyện và nhờ người khác cùng cầu nguyện. Nhà vua cũng không thể biết và ca ngợi Chúa nếu ông Đa-ni-ên chỉ giải nghĩa điềm chiêm bao mà không nói gì đến Chúa, Đấng tỏ sự kín nhiệm cho ông.


Là người theo Chúa và trung thành với Ngài, ông Đa-ni-ên không những không được miễn trừ tai họa, thậm chí ông và ba người bạn còn gặp nhiều tai họa hơn so với người khác (chương 3). Thế nhưng, từ thử thách ở chương 1 cho đến sự bất công trong chương 2, ông Đa-ni-ên không có một lời trách móc nào. Trái lại, ông tích cực đón nhận những khủng hoảng, bất công ấy và xoay chuyển chúng thành cơ hội để ông cầu nguyện, trông đợi Chúa làm những việc lớn và khó, để ông chạy đến với cộng đồng đức tin. Và nhờ đó, ông nhận một cái kết đầy phước hạnh.


Nhiều lúc chúng ta không có được những kinh nghiệm lạ lùng và mới mẻ như ông Đa-ni-ên, phải chăng vì chúng ta không tích cực đón nhận trách nhiệm? Phải chăng vì chúng ta để hoàn cảnh nhấn chìm thay vì lướt trên nghịch cảnh để biến nghịch cảnh thành cơ hội kinh nghiệm Chúa của ngày hôm nay mới hơn, lớn hơn hôm qua? Xin Chúa cho chúng ta bắt đầu bằng thái độ tích cực đón nhận những gì Chúa cho phép xảy ra và sẵn sàng lay động cánh tay thương xót của Chúa bằng đầu gối cầu nguyện như ông Đa-ni-ên đã làm.


Bạn có muốn kinh nghiệm những điều kỳ diệu Chúa làm như ông Đa-ni-ên chăng?


Lạy Chúa, ông Đa-ni-ên luôn sống cuộc đời tích cực và tin cậy Chúa ngay cả khi đối diện với nghịch cảnh. Xin giúp con bám víu, ngửa trông, và tin cậy Ngài để con kinh nghiệm Chúa mới hơn mỗi ngày như ông Đa-ni-ên.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

20 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page