top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

10-12 Đứng thẳng hay cúi mình?


 

Câu gốc: “Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình… Ngươi chớ quỳ lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:4a,5a).


Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Vua Nê-bu-cát-nết-sa buộc thần dân phải thờ lạy pho tượng do mình dựng lên? Vì sao ba người Hê-bơ-rơ không chịu cúi mình trước pho tượng? “Pho tượng” đang cám dỗ bạn “sấp mình xuống và thờ lạy” là gì?


Sau khi điềm chiêm bao được giải nghĩa, Vua Nê-bu-cát-nết-sa đã không tiếc lời ca ngợi Chúa. Thế nhưng sau đó ông lại dựng một bức tượng vàng và ra lệnh mọi người phải “sấp mình xuống để thờ lạy” nó. Cụm từ “pho tượng mà vua Nê-bu-cát-nết-sa đã dựng lên” được lặp lại đến bảy lần chỉ trong 12 câu Kinh Thánh (câu 1, 2, 3, 5, 7, 12), như muốn nhấn mạnh đây là chủ ý và là niềm kiêu hãnh của vị vua này. Việc vua buộc thần dân phải cúi lạy pho tượng có thể xuất phát từ ước muốn thống nhất toàn đế quốc bằng tôn giáo hoặc trắc nghiệm xem thần dân có trung thành với mình hay không.


Buổi khánh thành pho tượng là một lễ hội tôn giáo rất lớn, quan chức từ trung ương đến địa phương đều được lệnh phải tham dự (câu 2-3). Vị vua này còn khôn khéo dùng cả một dàn nhạc đại quy mô với “còi, kèn, đàn cầm, đàn sắt, quyển và các thứ nhạc khí” (câu 5, 7, 10) để tác động và thúc giục người khác về mặt cảm xúc, khiến họ sẵn lòng thuận phục mệnh lệnh của vua hơn. Vua cũng muốn bảo đảm rằng lệnh vua được truyền đạt đến toàn dân: tất cả đều phải “sấp mình xuống” và “thờ lạy” pho tượng ấy nếu không sẽ bị “quăng vào giữa lò lửa hực” (câu 5-11).


Đáp ứng của thần dân là gì? “Các dân, các nước, các thứ tiếng thảy đều sấp mình xuống và thờ lạy pho tượng vàng” (câu 7). Có thể với những người thờ đa thần, thờ thêm một pho tượng của vua nữa cũng chẳng hề hấn gì, nhất là khi tính mạng của họ bị đe dọa nếu làm trái ý vua. Nhà giải kinh Warren Wiersbe nói rằng sự khác biệt giữa tín hữu thật và người không tin không phải ở chỗ người ấy có đức tin hay không, cũng không ở sự chân thành, tận hiến của người ấy mà ở đối tượng của niềm tin. Bởi thế, dù cũng nằm trong số những người được yêu cầu phải có mặt trong lễ khánh thành vì là quan cấp tỉnh (2:49), ba người Giu-đa này “chẳng thờ các thần của vua, và chẳng lạy tượng vàng vua đã dựng” (câu 12). Họ nhất định không chịu thờ phượng sai đối tượng. Họ nhất định đứng thẳng giữa một đám đông sấp mình. Họ ghi nhớ điều răn của Chúa, “Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình… Ngươi chớ quỳ lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó.” Họ chọn không thỏa hiệp để được yên thân hay để tiếp tục giữ “cái ghế” của mình.


Ngày nay, ma quỷ cũng rất khôn khéo dùng nhiều cách khác nhau, từ địa vị, tình cảm, âm nhạc, mạng sống,… để khiến chúng ta xuôi theo đòi hỏi của nó mà xa cách Đức Chúa Trời Hằng Sống. Hãy cẩn trọng để có thể đứng thẳng giữa những người đang sấp mình.


Bạn đang xuôi theo đám đông vô tín hay dám lội ngược dòng?


Lạy Chúa, xin giúp con trung thành với Chúa vì biết Ngài là Chân Thần duy nhất, Đấng con phải thờ lạy.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

27 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page