top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

10-13 Hình phạt của tội thờ hình tượng

Updated: Oct 13, 2020


 

Câu gốc: “Ngươi chớ quỳ lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét Ta, Ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:5).


Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se cảnh báo dân Chúa về hình phạt của tội thờ lạy hình tượng là gì? Những thần do người ta làm ra có thể cứu giúp gì cho con người khi họ kêu cầu? Ai là Đấng có thể giải cứu dân Chúa khi họ gặp hoạn nạn? Tại sao Cơ Đốc nhân không được thờ nhiều thần?


Ông Môi-se không những nhắc nhở người Ít-ra-ên không được phép thờ lạy các hình tượng, nhưng ông cũng cảnh báo cho dân Chúa biết về hậu quả của việc thờ thần tượng là thế nào. Trong câu 25, ông Môi-se giả sử một viễn cảnh mà ông không mong đợi sẽ xảy ra trong tương lai của người Ít-ra-ên, ấy là khi dân Chúa đã ở lâu năm trong Đất hứa, lòng trung thành của họ dành cho Chúa có thể bị nhạt phai, và rất có thể con cháu họ sẽ đi sai lệch với Lời Chúa dạy dỗ và làm những việc khiến Chúa nổi giận. Ông Môi-se nghiêm khắc cảnh cáo dân Chúa rằng, nếu như những điều đó thật sự xảy ra, dân Chúa chắc chắc sẽ bị đuổi ra khỏi miền Đất Hứa và bị tản lạc khắp các dân tộc. Và khi dân Chúa bị tản lạc khắp nơi, họ sẽ nhận ra những thần tượng do con người làm ra không thể giải cứu họ khỏi những hoạn nạn của đời sống. Duy chỉ Giê-hô-va Đức Chúa Trời là Đấng có năng quyền giải cứu họ, vì Ngài không chỉ là Đấng Toàn Năng mà còn là Đấng Thành Tín, luôn giữ giao ước mà Chúa đã hứa với tổ phụ của họ. Những lời này của ông Môi-se không phải là lời tiên tri về tương lai của dân Ít-ra-ên, nhưng ông nói với mục đích để cảnh cáo dân Chúa nếu không sống theo những điều Chúa truyền dạy, thì việc nhận lãnh hình phạt nặng nề từ Chúa là điều không tránh khỏi.


Có thể nói, điều răn nghiêm cấm thờ hình tượng trong Mười Điều Răn phản ánh tính độc nhất của Đức Chúa Trời. Chính bởi điều này, nhiều người cảm thấy dường như Cơ Đốc giáo khá độc đoán trong việc chỉ được thờ phượng một mình Đức Chúa Trời, thay vì cùng lúc được phép thờ phượng nhiều thần khác. Quan trọng hơn nữa là còn bị hình phạt khi thờ lạy hình tượng. Xét cho kỹ, nếu cùng lúc thờ phượng nhiều thần, thật ra là chẳng thờ phượng thần nào cả mà là thờ phượng cái tôi của mình. Vì những người như vậy thường chỉ dùng các thần mình thờ lạy để mưu cầu những lợi ích cho riêng mình.


Việc Chúa sửa phạt khi con dân Ngài thờ lạy hình tượng nhằm giúp họ nhận thấy sai trật của mình và quay trở lại với Chúa để nhận lãnh phước hạnh Chúa ban. Chúng ta chỉ thật sự được hạnh phúc trọn vẹn khi chỉ tôn thờ một mình Chúa và sống với Ngài.


Bạn có từng bị Chúa sửa phạt về tội thờ hình tượng không?


Lạy Chúa, xin cho con thờ phượng Chúa không phải vì sợ Chúa trừng phạt, hay vì chỉ muốn ơn phước từ Chúa. Xin cho con thờ phượng Chúa vì Ngài là Đấng cứu chuộc con và chính Ngài là Đấng duy nhất xứng đáng để con tôn thờ.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

95 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page