top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

10-13 Tấm lòng - Lời tuyên xưng - Lối sống


 

Câu gốc: “Chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong, mà đến gần Chúa. Hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy chúng ta chẳng chuyển lay, vì Đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín. Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành” (Hê-bơ-rơ 10:22-24).


Câu hỏi suy ngẫm: Người tin nhận Chúa có những đặc ân nào? Trước giả thư Hê-bơ-rơ khuyên Cơ Đốc nhân hãy làm gì? Bạn đang thực hành những điều này trong cuộc sống ra sao?


Dù đã giải thích rất kỹ về giao ước cũ và mới, về chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu và giá trị của giao ước mới, nhưng để độc giả của mình thật sự sẵn sàng áp dụng Lời Chúa, trước giả thư Hê-bơ-rơ một lần nữa nhắc lại những đặc ân người tin Chúa đã nhận được. Hình ảnh chiếc màn ngăn cách Nơi Chí Thánh và Nơi Thánh bị xé ra làm hai từ trên xuống dưới khi Chúa Giê-xu chịu chết nhấn mạnh đặc ân chúng ta được tự do bước vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời hoàn toàn không còn bị ngăn trở bởi luật pháp hay lễ nghi (câu 19-20). Nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu là Thầy Tế Lễ Lớn, là Đấng Trung Bảo, nên chúng ta có được mối liên hệ và tương giao với Đức Chúa Trời (câu 21-22).


Với những đặc ân đó, trước giả thư Hê-bơ-rơ đưa ra ba lời mời gọi con dân Chúa phải sống xứng đáng với tư cách là người của giao ước mới. Lời mời gọi đầu tiên liên quan đến tấm lòng. Chúng ta phải đến với Chúa bằng tấm lòng chân thật và tinh sạch. Tấm lòng ấy thể hiện đức tin chúng ta là đức tin sống động, thực hữu, được biến đổi từ trong ra ngoài, từ lương tâm đến thân thể (câu 22). Mỗi ngày chúng ta phải đọc, học, suy ngẫm, làm theo Lời Chúa, và nhờ cậy Đức Thánh Linh hành động để lòng mình luôn ngay thẳng trước mặt Chúa.


Lời mời gọi thứ hai liên quan đến lời tuyên xưng. Chúng ta phải giữ vững, phải xác quyết và bày tỏ niềm hy vọng không chuyển lay của người có sự sống đời đời (câu 23). Thay vì tập trung vào nan đề, khó khăn hay những nỗi bất an của thế giới này, chúng ta hãy tập trung vào sự thành tín của Đức Chúa Trời để lời tuyên xưng của mình thật sự vững chắc.


Lời mời gọi thứ ba liên quan đến lối sống. Con dân Chúa trong Hội Thánh phải quan tâm khích lệ nhau sống bày tỏ tình yêu thương và việc lành, phải trung tín nhóm họp nhau lại để thờ phượng Đức Chúa Trời và nâng đỡ lẫn nhau trong đức tin (câu 24-25). Là chi thể trong thân thể của Chúa, mỗi chúng ta phải gắn mình trong cộng đồng đức tin, nhờ sức toàn năng của Chúa để đời sống mình thật sự kết quả cho Ngài.


Hôm nay, bạn sẽ làm gì để tấm lòng được tẩy sạch, để lời tuyên xưng đức tin được chắc chắn, để đời sống đem lại khích lệ cho người khác?


Tạ ơn Chúa vì con được kinh nghiệm những phước hạnh tuyệt vời trong mối liên hệ với Chúa. Xin Đức Thánh Linh hành động trong con, cho con luôn biết tra xét lòng mình, và cho qua đời sống con đem đến sự gây dựng cho nhiều người.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

29 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page