top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

10-14 Đấng Chân Thần

Updated: Oct 14, 2020


 

Câu gốc: “Vậy, ngươi hãy hỏi học về thời kỳ có trước ngươi, từ ngày Đức Chúa Trời dựng nên loài người trên đất, tự góc trời này đến góc trời kia, nếu bao giờ có xảy ra việc nào lớn dường ấy, hay là người ta có nghe sự chi giống như vậy chăng” (câu 32).


Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se nhắc cho người Ít-ra-ên nhớ về những điều vĩ đại nào Chúa từng làm trên dân tộc họ? Nhắc lại những hồi ức này giúp dân Chúa nhận biết Chúa là Đấng như thế nào? Nhận biết Chúa là Chân thần duy nhất giúp bạn sống thế nào?


Mở đầu phân đoạn Kinh Thánh này, ông Môi-se mời gọi con dân Ít-ra-ên nhớ về những điều lạ lùng vĩ đại xưa nay chưa từng có mà Đức Chúa Trời Đấng tạo dựng loài người và vũ trụ đã làm cho tổ phụ người Ít-ra-ên (câu 32). Điều lạ lùng đó là chưa có một dân tộc nào nghe tiếng Chúa truyền phán từ trong đám lửa mà vẫn còn sống (câu 33). Hoặc có thần nào như Chúa là Đấng đã dùng những dấu kỳ phép lạ và quyền năng mạnh mẽ của Ngài để giải cứu dân tộc Ngài chọn lựa thoát khỏi ách nô lệ của Ai Cập. Có thể nói, đây là những điều có một không hai mà chỉ có Đức Chúa Trời là Chân thần có đủ năng quyền để làm những điều này cho người Ít-ra-ên.


Ông Môi-se nhắc lại những sự kiện có một không hai đó nhằm giúp thế hệ sau của người Ít-ra-ên nhận biết rằng Đức Chúa Trời mà họ đang thờ phượng là Đấng Chân Thần duy nhất. Ngài là Đấng yêu mến các tổ phụ của họ, và quyết định giải cứu tổ phụ họ khỏi xứ Ai Cập. Chính vì thế mà dân tộc họ trở thành tuyển dân của Ngài. Ông Môi-se muốn nhấn mạnh với dân Chúa rằng, trên trời cao hay dưới đất thấp này chẳng có ai giống như Chúa, vì Ngài là Đấng Chân Thần có một không hai. Sự nhấn mạnh này giúp dân Chúa nhớ rằng, trong vô số thần tượng ở miền Đất Hứa sẽ không có bất kỳ một thần nào có thể sánh với Đức Chúa Trời, bởi tất cả thần ấy đều là hư không.


Sống giữa thế giới nhiễu nhương ngày nay, người ta thờ rất nhiều thần hư không hoặc tôn một con người lên làm thần, việc nhận thức chỉ có Đức Chúa Trời là Đấng Chân Thần duy nhất sẽ giúp chúng ta vững lòng tin cậy nơi Chúa, không bị hoang mang hay dao động trước những tin tức mang tính mê tín dị đoan như có những vùng đất thiêng liêng nào đó cầu gì được nấy, hay có những người có khả năng đặc biệt nhìn biết quá khứ và dự đoán tương lai của người khác, hoặc có người có quyền phép chữa được bá bệnh v.v… Tất cả chỉ là chiêu trò của thế lực tối tăm nhằm lôi kéo nhiều người xa rời Chúa và đến với chúng nhiều hơn. Chúng ta cần sống trong tinh thần tỉnh thức và nhận biết chỉ có Đấng chúng ta đang thờ phượng là Chân Thần, còn tất cả chỉ là hư không, để cứ vững tin dù cho khi chúng ta đang phải trải qua những thử thách, hoạn nạn của đời sống.


Chúa đã làm những điều đặc biệt nào cho riêng bạn?


Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì đã chọn con và cho con được thờ phượng Đấng Chân Thần. Xin giúp con hết lòng thờ phượng Chúa và đi theo đường lối của Ngài trọn đời con.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

34 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page