top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

10-14 Công việc Chúa làm


 

Câu gốc: “Hãy nhận biết điều Ngài làm cho đạo binh Ê-díp-tô, ngựa và xe Ê-díp-tô, trong khi chúng đuổi theo các ngươi, bị Đức Giê-hô-va lấp nước Biển Đỏ lại, và hủy diệt chúng nó đến ngày nay” (câu 4).


Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se kêu gọi người Ít-ra-ên phải có đời sống như thế nào với Chúa? Ông đã nhắc lại những việc lớn lao nào Chúa từng làm trên dân Ngài? Những điều ấy có ý nghĩa gì với người Ít-ra-ên? Khi nhìn về những việc Chúa đã làm trên đời sống, bạn thấy mình đã sống thế nào với Chúa?


Chương 10 kết thúc bằng hình ảnh đoàn dân Ít-ra-ên ngày nào vỏn vẹn chỉ có 70 người xuống xứ Ai Cập, mà nay bởi sự ban phước của Chúa, đoàn dân ấy đã nhiều như sao trên trời, đến nỗi trở thành mối đe dọa cho xứ Ai Cập. Tiếp theo trong chương 11, ông Môi-se tiếp tục nhắc lại cho người Ít-ra-ên những công việc lớn lao Chúa đã làm cho dân Ngài khi giải cứu họ ra khỏi cuộc sống nô lệ tại xứ Ai Cập, cũng như việc Chúa đã giúp dân Ngài giải quyết sự nổi loạn trong nội bộ của dân chúng trong những tháng ngày nơi hoang mạc (Dân Số Ký 16:1-22).


Trong phần Kinh Thánh hôm nay, có năm lần ông Môi-se nhắc đến cụm từ “việc Ngài đã làm” hay nhóm từ tương đương như vậy, nhằm giúp dân Chúa thấy được một Đấng Quyền Năng luôn chăm sóc và bảo vệ họ, đồng thời kêu gọi dân Chúa hãy gìn giữ những điều răn, mệnh lệnh của Ngài, có một đời sống kính sợ Chúa nơi miền Đất Hứa mà dân Chúa sắp sửa đánh chiếm (câu 1). Có thể nói, quyền năng và tình yêu của Chúa dành cho dân Ngài không bao giờ thay đổi từ lúc họ chỉ là một nhóm dân ít ỏi bảy mươi người đến khi trở nên một dân tộc Ít-ra-ên đông đảo, và điều đó cũng không thay đổi trong những ngày sắp tới là khi họ được định cư trong miền đất đượm sữa và mật. Nhưng khi nhìn về lịch sử của Ít -ra-ên, chúng ta thấy tình yêu và lòng tin kính của dân Chúa dành cho Ngài lại thay đổi không ngừng theo những tác động của ngoại cảnh. Chính bởi thế nên ông Môi-se đã kêu gọi dân Chúa hãy có một đời sống kính mến Chúa, để những ngoại cảnh không thể làm lung lay tấm lòng kính sợ Chúa của dân Ngài.


Nhìn biết công việc Chúa làm cho một dân tộc, một Hội Thánh, một gia đình hay cho từng cá nhân giúp chúng ta thấy được quyền năng và tình yêu bất biến của Chúa. Càng nhận biết những công việc Chúa làm trên đời sống mình, càng nhắc nhở chúng ta hướng đến một đời sống kính sợ Chúa, làm theo lời dạy dỗ của Ngài dù chung quanh đầy dẫy những cám dỗ. Nhiều người trong chúng ta rất thích những việc quyền năng Chúa làm trên đời sống mình, nhưng lại không thấy được trách nhiệm cần phải sống đúng theo Lời Chúa dạy. Chúng ta nên nhớ, cốt lõi của việc sống theo Lời dạy của Chúa là nhằm giúp chúng ta càng kinh nghiệm thêm phước hạnh đến từ Chúa, vì Chúa biết điều nào là tốt lành nhất cho con dân Ngài.


Bạn có nhìn biết công việc Chúa làm và sống đúng theo Lời Chúa dạy chưa?


Tạ ơn Chúa vì những điều lạ lùng Ngài làm trên đời sống con. Xin giúp con yêu mến Lời Chúa và sống kính sợ Ngài.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

24 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page