top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

10-14 Luật pháp nghiêm minh


 

Câu gốc: “Hỡi dân Ta, hãy chăm chỉ mà nghe Ta; hỡi nước Ta, hãy lắng tai cho Ta! Vì sẽ có luật pháp ra từ Ta, và Ta sẽ lập sự công bình làm sự sáng cho các dân” (Ê-sai 51:4).


Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời dạy gì về việc xét xử những vụ kiện tụng phức tạp? Tại sao những người bất tuân phán quyết của tòa án này sẽ bị xử tử? Bạn áp dụng thế nào cho Hội Thánh Chúa ngày nay?


Đối với người Ít-ra-ên, luật pháp Đức Chúa Trời là luật pháp quốc gia, và những chuyên gia nghiên cứu để giải thích và áp dụng luật pháp ấy vào cuộc sống chính là các thầy tế lễ thuộc chi phái Lê-vi. Trong chương 16, Đức Chúa Trời đã từng phán dặn dân Chúa phải lập nên các quan án tại địa phương để bảo đảm công lý được thực thi. Thế nhưng có những vụ kiện phức tạp, những tranh tụng về pháp lý hoặc gây thương tích vượt quá khả năng của các quan án địa phương, thì họ cần phải nhanh chóng mang những vụ án ấy đến địa điểm Đức Chúa Trời chỉ định, tại đó các thầy tế lễ chi phái Lê-vi và các quan án đương nhiệm sẽ xem xét cẩn thận và đưa ra lời phán quyết. Tòa án nơi thánh này là tòa chung cuộc nên bản án mang tính quyết định, bị cáo không còn cơ hội khiếu nại hoặc chống án.


Sự phối hợp xét xử giữa các thầy tế lễ và các quan án đương nhiệm thế nào chúng ta không rõ, nhưng các thầy tế lễ chi phái Lê-vi là những người tinh thông luật pháp, họ có nhiệm vụ phân tích rõ ràng và đưa ra những lời chỉ giáo cũng như công bố phán quyết, cho nên Chúa dạy mọi người phải tuyệt đối vâng theo, không được làm lệch qua bên phải hoặc bên trái mà thay đổi phán quyết. Những ai coi thường bất tuân phán quyết của các thầy tế lễ thì sẽ bị xử tử, vì những người ấy đang coi thường luật pháp của Đức Chúa Trời. Sự xét xử công minh và nghiêm khắc như vậy còn có mục đích khiến cho người khác sợ mà không dám làm điều sai nữa.


Luật pháp nghiêm minh của Chúa nhằm giữ gìn sự thánh khiết trong cộng đồng dân Chúa, không để “một chút men làm cho cả đống bột dậy lên” và gìn giữ mối quan hệ giao ước của Đức Chúa Trời với dân Ngài (I Cô-rinh-tô 5:6-13). Ngày nay, Hội Thánh Chúa cũng cần phải duy trì kỷ luật để bảo đảm kỷ cương, trật tự trong cộng đồng con dân Chúa. Đức Chúa Trời chúng ta tôn thờ không phải là Đức Chúa Trời của sự loạn lạc. Ngài là Đức Chúa Trời của sự bình an và trật tự (I Cô-rinh-tô 14:33). Nếu có những xung đột hoặc vi phạm đạo đức nào xảy ra thì lãnh đạo Hội Thánh phải dùng tình yêu thương để phân xử theo đúng lời dạy của Chúa và giáo luật, không nên để ý riêng của mình xen vào mà phân xử thiếu công minh. Những người được giao trách nhiệm xét xử phải chịu trách nhiệm trước Chúa và Ngài sẽ đoán phạt những ai coi thường luật pháp của Ngài.


Bạn có góp phần giữ gìn kỷ luật trong Hội Thánh không?


Lạy Chúa là Đấng công bình, luật pháp Chúa là nghiêm minh. Xin cho con nghiêm túc giữ gìn kỷ luật trong Hội Thánh cũng như trong cuộc sống để con luôn làm sáng Danh Chúa.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

35 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page