top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

10-14 Quan tâm, khích lệ nhau


Hê-bơ-rơ 10:24-25

 

Nghe Audio


Câu gốc: “Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành; chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.”


Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao trước giả khuyên con dân Chúa phải khích lệ nhau về tình yêu thương và việc lành? Lý do nào khiến một số người tin Chúa bỏ qua sự nhóm lại? Bạn làm gì để giúp đỡ những người như vậy?


Điểm nổi bật của những người thuộc về Chúa là thể hiện tình yêu thương và việc tốt lành như Lời Chúa xác nhận: “Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ Ta” (Giăng 13:35); “Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo” (Ê-phê-sô 2:10). Người tin Chúa phải bày tỏ tình yêu thương cùng việc lành cho nhau và cùng nhau bày tỏ điều ấy cho những người chưa tin để họ được biết về vẻ đẹp của cộng đồng đức tin trong Chúa.


Trong phần Kinh Thánh này, trước giả thư Hê-bơ-rơ đề cao vai trò của cộng đồng đức tin. Tuy nhiên, một số người cho rằng đức tin nơi Chúa là việc cá nhân, nên việc nhóm lại chỉ là thứ yếu, không đi nhà thờ cũng không sao. Một số không đi nhà thờ vì kiêu ngạo cho rằng bài giảng đơn sơ hoặc không thu hút. Có người không đi nhà thờ vì tự ti, thấy đời sống mình còn nhiều tội lỗi, sợ sẽ bị người khác đàm tiếu. Cũng có người vì đầu tắt mặt tối với nhu cầu cuộc sống, “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm Chúa Nhật.” Tất nhiên ai cũng có lý do riêng của mình, nhưng chung qui lại họ đang tập trung vào cái tôi mà xem nhẹ Hội Thánh của Chúa. Cần nhớ rằng Hội Thánh là Thân Thể của Chúa Giê-xu, mỗi tín hữu là một bộ phận trong thân thể đó. Không thể có bộ phận nào tách rời khỏi cơ thể mà sống được. Đức tin thuộc về cá nhân nhưng thực hành đức tin phải gắn liền với cộng đồng. Cũng đừng ai cho rằng vì Hội Thánh không hoàn hảo mà bỏ nhà thờ hoặc chờ tìm được Hội Thánh nào hoàn hảo thì mới tham dự. Vì giả sử có một Hội Thánh hoàn hảo trong khi bản thân bạn vốn có những khiếm khuyết tham gia, không sớm thì muộn, Hội Thánh ấy cũng sẽ trở nên không hoàn hảo đối với bạn.


Trong trách nhiệm của mình, chúng ta phải khuyên bảo lẫn nhau, nhất là khi biết ngày Chúa Giê-xu trở lại gần kề thì càng phải giúp nhau trung tín thờ phượng Chúa. Đừng vì tức giận mà bỏ qua anh chị em mình. Hãy cố hết sức giúp những người bỏ nhà thờ quay lại với Hội Thánh và với cộng đồng đức tin để tất cả cùng sẵn sàng ra mắt Chúa trong ngày Chúa trở lại.


Bạn làm gì để giúp đỡ những người bỏ nhà thờ quay lại với Hội Thánh?


Lạy Chúa, tạ ơn Ngài đặt để con trong Hội Thánh để có thể bày tỏ tình yêu và việc lành cho nhau. Xin giúp con yêu mến Hội Thánh, quan tâm đến những người yếu đuối trong đức tin để giúp họ quay lại Hội Thánh Ngài.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

22 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page