top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

10-15 Đức tin vượt trội


 

Câu gốc: “Thầy đội thưa rằng: Lạy Chúa, tôi chẳng đáng rước Chúa vào nhà; xin Chúa chỉ phán một lời, thì đầy tớ tôi sẽ được lành” (câu 8).


Câu hỏi suy ngẫm: Thầy đội cầu xin Chúa chữa lành cho ai? Hành động nào thể hiện đức tin vượt trội của ông nơi Chúa Giê-xu? Chúa Giê-xu làm gì trước đức tin vượt trội ấy? Bạn cần làm gì để đức tin lớn lên từng ngày?


Thông thường hình ảnh cha mẹ vất vả tìm thầy thuốc chữa bệnh cho con phổ biến hơn hình ảnh một người chủ đích thân đi tìm thầy thuốc trị bệnh cho đầy tớ. Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay ký thuật về một viên quan ngoại quốc đến cầu xin Chúa Giê-xu chữa lành cho đầy tớ của mình. Điều này cho thấy viên quan này là một người chủ có tấm lòng nhân ái biết cảm thương trước nỗi đau của thuộc hạ. Đứng trước lời cầu xin của viên quan ngoại quốc, Chúa Giê-xu không hề e ngại hay chần chờ. Ngược lại, Ngài sẵn lòng đi cùng viên đội trưởng ấy về nhà ông để chữa lành cho đầy tớ của ông, cho dù nhà của người này là Dân Ngoại, bị coi là ô uế.


Nhưng thật ngạc nhiên khi viên đội trưởng thưa ngay với Chúa một câu, trở thành câu nói nổi tiếng: “Lạy Chúa, tôi chẳng đáng rước Chúa vào nhà; xin Chúa chỉ phán một lời, thì đầy tớ tôi sẽ được lành” (câu 8). Viên đội trưởng ý thức sự bất xứng của chính mình, của nơi mình ở. Ông tin quyết vào quyền năng của Lời Chúa Giê-xu phán ra. Ông thừa nhận mình là người có quyền, và uy quyền của ông nằm trong lời ra lệnh cho cấp dưới. Vì vậy ông tin Lời của Chúa Giê-xu cũng có uy quyền như vậy, chỉ cần Ngài phán ra một lời cũng đủ quyền năng đẩy lui mọi bệnh tật từ xa. Đức tin của ông làm cho Chúa Giê-xu phải ngạc nhiên và xác nhận rằng Ngài chưa từng thấy đức tin như vậy trong con dân Ít-ra-ên. Chính bởi đức tin vượt trội của viên quan nơi Chúa Giê-xu mà người đầy tớ được lành bệnh. Có thể nói, những điều tốt lành của Chúa vẫn đến với chúng ta qua đức tin của người khác.


Đức tin là điều ẩn sâu bên trong mỗi người và được thể hiện qua từng hành động lớn nhỏ của đời sống. Nhưng trong thực tế, nhiều người trong chúng ta thường chỉ thực hành đời sống đức tin thật tốt trong phạm vi nhà thờ, trong ban ngành, thay vì trong mọi lúc mọi nơi. Nhiều lúc chúng ta nghĩ rằng mình vẫn có đức tin lớn nơi Chúa, nhưng chỉ khi thử thách xảy đến với mình hoặc gia đình mình, chúng ta mới nhận ra sự yếu đuối trong đức tin của mình là thể nào. Nhất là khi đối diện với những nan đề trong cuộc sống, chúng ta không đủ đức tin để chờ đợi ý muốn tốt lành của Chúa mà lại tìm cách giải quyết theo phương cách này phương cách nọ của người đời. Nên nhớ, đức tin được lớn lên từng ngày nhờ việc lựa chọn tin cậy tuyệt đối nơi Chúa dẫu hoàn cảnh như thế nào. Hãy nuôi dưỡng đức tin bằng cách gắn bó với Chúa và Lời Chúa luôn.


Đức tin của bạn nơi Chúa có lớn lên từng ngày không?


Lạy Chúa, là Đấng con đặt lòng tin cậy, xin Ngài thương xót sự yếu đuối trong đức tin của con. Xin ban cho đức tin con mỗi ngày được lớn lên trong Ngài.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

13 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page