top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

10-15 Sống công chính

Updated: Oct 16, 2023


 

Câu gốc: “Trái cân hai thứ lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va; và cây cân giả nào phải vật tốt lành” (Châm-ngôn 20:23).


Câu hỏi suy ngẫm: Trái cân hai thứ và cân giả tượng trưng cho điều gì? Vì sao Chúa Giê-xu muốn dân Chúa phải sống công chính hơn các thầy thông giáo và người Pha-ri-si? Bạn sống công chính và toàn thiện theo mẫu mực nào?


Đức Chúa Trời muốn con dân Chúa phải sống công chính vì Ngài là Đấng Công Chính. “Trái cân hai thứ” là cân có hai thứ quả cân, cân non và cân già. “Trái cân hai thứ” hay “cân giả” biểu hiện cho sự gian dối. Đức Giê-hô-va không chấp nhận sự gian xảo ấy (Châm-ngôn 20:10). Từ “gớm ghiếc” hay “ghê tởm” bày tỏ Chúa không chấp nhận sự dối trá, lừa đảo. Nhà Thần học Meir Leibush Malbin cho chúng ta hiểu rõ ý nghĩa câu Châm-ngôn trên với một khía cạnh thâm thúy và cụ thể hơn: “Nếu bạn từng bị lừa trong kinh doanh, đừng có ý định lừa dối ngược lại để cho huề. Hành động lừa dối trở lại như vậy không phải là công chính. Những hành động lừa dối người đã lừa dối mình cũng là điều gớm ghiếc cho Đấng Toàn Năng.”


Sống công chính không chỉ thể hiện qua những hành động bên ngoài, nhưng còn phải xuất phát từ lòng kính sợ Chúa bên trong. Dù người ta sống bất công với mình, chúng ta cũng không vì những người sống sai trật đó mà thay đổi bản chất vì chúng ta là con của Chúa. Nếp sống công chính trong lãnh vực tôn giáo hoặc trong xã hội hay nơi thương trường cũng không thể tách rời nhau. Hơn nữa, đời sống công chính của chúng ta luôn có mối liên hệ mật thiết và ảnh hưởng đến gia đình, con cháu, người thân chúng ta.


Trong Tân Ước, Chúa Giê-xu dạy sống công chính bắt nguồn từ sự kính Chúa, yêu người thật lòng: “Vì Ta bảo cho các con biết: Nếu sự công chính của các con không hơn sự công chính của các thầy thông giáo và người Pha-ri-si, các con không thể vào Vương Quốc Thiên Đàng được” (Ma-thi-ơ 5:20 BTTHĐ). Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si là những người sống gương mẫu theo luật pháp. Chúa muốn chúng ta không những vâng theo luật pháp nhưng phải hơn thế nữa, mọi tư tưởng, hành động của chúng ta phải xuất phát từ lòng kính Chúa, yêu người. Có những điều chúng ta làm có thể không phạm luật, và dù cho ngay cả luật pháp bên ngoài cho phép, nhưng nếu điều đó là thiếu ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời thì chúng ta cũng không được phép làm. Trong Bài Giảng trên Núi, Chúa Giê-xu dạy chúng ta phải sống vượt lên trên luật lệ của thế gian. Người đời dạy: “Hãy thương yêu người lân cận, và hãy ghét kẻ thù nghịch.” Nhưng Chúa dạy con dân Ngài rằng: “Hãy thương yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các con… Thế thì các con phải nên toàn thiện như Cha các con ở trên trời là toàn thiện” (Ma-thi-ơ 5:43-48 BTTHĐ). Mỗi chúng ta cần sống công chính, toàn thiện như Cha chúng ta là toàn thiện.


Bạn có nhìn xem Chúa là cội rễ của đức tin để sẵn sàng sống công chính trong mọi hoàn cảnh không?


Lạy Chúa, xin cho con luôn sống với lòng kính Chúa, yêu người. Xin cho con luôn sống công chính trong mọi hoàn cảnh, làm đẹp lòng Chúa và sáng Danh Ngài trong gia đình, xã hội.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

30 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page