top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

10-16 Chúa Giê-xu là ai?


 

Câu gốc: “Vậy cho được ứng nghiệm lời của Đấng tiên tri Ê-sai đã nói rằng: Chính Ngài đã lấy tật nguyền của chúng ta, và gánh bệnh hoạn của chúng ta” (câu 17).


Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu chữa lành bệnh cho bà gia ông Phi-e-rơ như thế nào? Bà đã đáp ứng ra sao trước điều Chúa Giê-xu làm cho bà? Vì sao Sứ đồ Ma-thi-ơ trích lời dự ngôn của Tiên tri Ê-sai? Bạn học gì qua câu chuyện này?


Chương 8 được mở đầu bằng những phép lạ chữa bệnh của Chúa, và mỗi phép lạ khác nhau khắc họa những khía cạnh khác nhau về hình ảnh của Chúa Giê-xu nhằm giúp độc giả của sách từng bước nhận biết Chúa Giê-xu là ai. Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay ký thuật về phép lạ chữa lành xảy ra trong ngày Sa-bát, sau khi Chúa Giê-xu rời khỏi nhà hội và đến nhà của anh em ông Phi-e-rơ (Mác 1:29). Khi Chúa Giê-xu nhìn thấy bệnh tình của bà gia ông Phi-e-rơ, Ngài liền đến bên giường bệnh, chạm vào tay bà và lập tức cơn sốt liền dứt ngay. Sự rờ chạm bởi lòng nhân ái của Ngài không chỉ mang đến sự chữa lành về thể xác nhưng cũng mang đến sự phục hồi ngay cả bên trong đời sống tâm linh của bà, bởi bà đã được kinh nghiệm quyền năng siêu việt của Chúa Giê-xu cách cá nhân trên đời sống mình. Sự biến đổi đó thể hiện rõ rệt qua hành động tích cực phục vụ Chúa và mọi người ngay khi bà vừa được lành bệnh, dù rằng theo lẽ thường tình bà cần nên nghỉ ngơi hơn là làm việc. Đến chiều khi ngày Sa-bát kết thúc, Chúa tiếp tục chữa lành cho nhiều người bệnh và người bị quỷ ám. Phân đoạn ngắn này khép lại bằng lời dự ngôn trong sách Ê-sai 53:4: “Thật Người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta.” Lời trích dẫn trong Kinh Thánh Cựu Ước nhằm giúp độc giả của sách Ma-thi-ơ liên tưởng đến Đấng Mết-si-a đã được dự ngôn từ trước, và từng bước họ nhận ra mọi lời dự ngôn đó đã được ứng nghiệm trên Đức Chúa Giê-xu. Đây là một trong những mục tiêu quan trọng của Phúc Âm Ma-thi-ơ.


Hành trình theo Chúa là hành trình không ngừng học biết Chúa Giê-xu là ai trên đời sống mình và trong cõi hoàn vũ này. Sự nhận biết này không phải chỉ dừng lại ở lý trí hay là ở một thời điểm nào đó mà thôi nhưng là sự nhận biết Chúa trên những trải nghiệm lớn nhỏ mỗi ngày trong đời sống mình, như bà gia ông Phi-e-rơ đã kinh nghiệm sự chữa lành từ Chúa Giê-xu cách cá nhân. Nếu chúng ta không kinh nghiệm được Chúa là ai trên cuộc đời mình qua những việc Ngài làm cho chúng ta thì chúng ta khó lòng có thể sốt sắng trong sự phục vụ Chúa và phục vụ tha nhân. Trên thực tế, chúng ta thường mong đợi Chúa làm những điều lớn lao cho mình nhưng lại thường bỏ qua những điều nhỏ bé. Hãy tập nhìn thấy những điều nhỏ bé Chúa làm trên đời sống mình để mỗi ngày tấn tới trong sự phục vụ Chúa và phục vụ tha nhân.


Bạn kinh nghiệm Chúa Giê-xu là ai trong hoàn cảnh hiện tại?


Lạy Chúa, là Đấng Cứu rỗi của đời sống con. Xin giúp con mỗi ngày tấn tới trong sự nhận biết Chúa, và luôn sống trong tinh thần phục vụ Chúa và những người quanh con.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

24 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page