VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

10-16 Thi hành sứ mệnh thiêng liêng


Ma-thi-ơ 4:23-25

 

Nghe Audio


Câu gốc: “Đức Chúa Giê-xu đi khắp xứ Ga-li-lê, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng Tin Lành của Nước Đức Chúa Trời, và chữa lành mọi thứ bệnh tật trong dân” (câu 23).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ mệnh thiêng liêng Chúa Giê-xu thi hành trên đất gồm các mục vụ nào? Nếu chỉ nhấn mạnh đến một mục vụ mà thôi thì kết quả sẽ ra sao? Bạn cần làm gì để góp phần giúp Hội Thánh phát triển bền vững?


Đây là một trong những chương quan trọng của sách Ma-thi-ơ, vì đánh dấu sự bắt đầu thi hành sứ mệnh thiêng liêng của Chúa Giê-xu tại miền Ga-li-lê. Để ghi lại bước ngoặc quan trọng này, trước tiên, Sứ đồ Ma-thi-ơ đã trích dẫn dự ngôn trong sách Ê-sai tiên tri về ánh sáng lớn sẽ xuất hiện ở nơi vùng đất tăm tối của dân ngoại. Tiếp theo, ông ký thuật việc Chúa Giê-xu chính thức công bố sứ điệp Phúc Âm đầu tiên, ấy là kêu gọi mọi người hãy ăn năn, vì Nước Thiên Đàng đã đến gần (Ma-thi-ơ 4:12-17).


Trong phần cuối của chương 4, câu 23-25, Sứ đồ Ma-thi-ơ tóm tắt một cách rất tổng quát về sứ mệnh thiêng liêng mà Chúa Giê-xu thi hành trên đất, bao gồm việc giảng dạy Lời Chúa cho dân chúng, kêu gọi mọi người đáp ứng trước Tin Mừng của Nước Đức Chúa Trời, và chữa lành mọi thứ bệnh tật. Đây chính là những việc làm cốt yếu mà Chúa Giê-xu sẽ tiếp tục làm ở trần gian, được ký thuật trong suốt những chương còn lại của sách Phúc Âm Ma-thi-ơ. Chúng ta cần nhớ, độc giả chính của sách Ma-thi-ơ là người Do Thái, nên Sứ đồ Ma-thi-ơ rất cẩn trọng trong việc sắp xếp mọi chi tiết, từ việc trích dẫn những lời tiên tri trong Thánh Kinh Cựu Ước đến những việc Chúa Giê-xu làm, nhằm giúp người đọc nhận ra Chúa Giê-xu chính là Đấng Mết-si-a mà Cựu Ước đã dự ngôn từ trước.


Sứ mệnh thiêng liêng Chúa Giê-xu thi hành ở trần gian bao gồm giảng dạy Lời Chúa, truyền giáo và đem đến sự chữa lành thể xác. Đây là những điều quan trọng cần phối hợp với nhau, không thể tách rời. Sứ mệnh của Hội Thánh Chúa cũng cần phát triển theo phương thức toàn diện này, để đem lại sự vững mạnh, cân bằng và phát triển vững bền trong Hội Thánh. Nếu Hội Thánh Chúa chỉ quan tâm đến truyền giáo mà không chú trọng giảng dạy Lời Chúa thì đời sống tâm linh của những tân tín hữu khó tăng trưởng vững vàng trong Chúa. Nếu Hội Thánh quá nhấn mạnh đến năng quyền Đức Thánh Linh để xin Chúa chữa lành bệnh tật của thể xác, sẽ chỉ khiến người theo Chúa chỉ chú tâm tìm kiếm ích lợi cho mình. Hoặc chỉ chú trọng trang bị Lời Chúa mà không quan tâm đến công tác xã hội cũng dễ trở nên những tín đồ thiêng liêng mà thiếu thực tế. Những sự phát triển thiếu quân bình như vậy sẽ dẫn đến sự èo uột về những phương diện nào đó trong đời sống của tín hữu, đồng thời sự nhận biết Chúa cũng trở nên phiến diện. Xin Chúa cho chúng ta thi hành sứ mệnh thiêng liêng Chúa giao cách toàn diện để Hội Thánh được phát triển bền vững.


Bạn có đang thi hành sứ mệnh Chúa giao cho cách toàn diện không?


Lạy Chúa Giê-xu, con tạ ơn Ngài đã bằng lòng xuống thế làm người và thực thi sứ mệnh được giao cách toàn diện. Xin Chúa giúp con học theo gương của Ngài trong sự phục vụ.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

27 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách