top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

10-17 Tầm ảnh hưởng của ông Giăng Báp-tít


 

Câu gốc: “Chính người lại sẽ lấy tâm thần quyền phép Ê-li mà đi trước mặt Chúa, để đem lòng cha trở về con cái, kẻ loạn nghịch đến sự khôn ngoan của người công bình, đặng sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng” (Lu-ca 1:17).


Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu nói từ khi ông Giăng Báp-tít thi hành chức vụ thì điều gì đã xảy ra ở Nước Thiên Đàng? Vì sao Ngài nói như vậy? Chúa đã mô tả tầm ảnh hưởng của ông Giăng Báp-tít ra sao? Từ khi tiếp nhận Chúa, tầm ảnh hưởng của bạn với những người chung quanh như thế nào?


Chúa Giê-xu giới thiệu tầm ảnh hưởng của chức vụ ông Giăng Báp-tít bằng cụm từ “Nước Thiên Đàng bị hãm ép.” Ý nghĩa đầu tiên của “bị hãm ép” là chịu sự chống đối mạnh mẽ. Sứ điệp về Nước Thiên Đàng của ông Giăng đã vấp phải sự chống đối của người Pha-ri-si và người Sa-đu-sê khi ông chỉ ra sự giả hình của họ, nói họ là “dòng dõi rắn lục” (Ma-thi-ơ 3:7). Đỉnh điểm của sự chống đối là việc ông Giăng Báp-tít bị Vua Hê-rốt An-ti-ba bắt giam vì ông lên án tội vô luân của vua. Ý nghĩa thứ hai của “bị hãm ép” có thể hiểu theo hướng tích cực. Dù bị “hãm ép,” dù có những sự chống đối mạnh mẽ nhưng Nước Thiên Đàng vẫn ngày càng phát triển. Từ khi ông Giăng Báp-tít bắt đầu chức vụ cho đến khi Chúa Giê-xu nói điều này thì đã có nhiều người nhận biết tội lỗi và ăn năn để được nhận Nước Thiên Đàng.


Ông Giăng Báp-tít đã đến trong thời điểm của Chúa, và ông đã hoàn thành trọng trách Đức Chúa Trời giao phó làm người dọn đường cho Chúa Giê-xu. Chức vụ của ông có thể so sánh với Tiên tri Ê-li, dù phải đối diện với nhiều sự chống đối và bức hại nhưng Tiên tri Ê-li đã đem dân chúng trở lại trong sự nhận biết Đức Chúa Trời. Ông Giăng Báp-tít đã nói mình không phải là Tiên tri Ê-li (Giăng 1:21), nhưng tầm ảnh hưởng trong chức vụ của ông được Chúa Giê-xu so sánh tương đương với Tiên tri Ê-li (câu 14).


Trong địa vị là con Chúa, Cơ Đốc nhân ngày nay cũng là những sứ giả của Nước Trời cho Chúa Giê-xu. Một câu hỏi đặt ra là chúng ta có đang ảnh hưởng mạnh mẽ ngay tại nơi Chúa đặt để mình và có đang hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ của một sứ giả Nước Trời được trao phó chưa? Hãy nhận biết rằng đây là giai đoạn Chúa cho chúng ta có mặt và trao cho chúng ta trách nhiệm làm sứ giả của Nước Trời. Chúng ta cần nhận biết những khó khăn và bức hại sẽ phải xảy ra khi chúng ta rao giảng Nước Trời, nhưng cũng cần nhận biết rằng không ai hay là thế lực nào có thể thắng hơn Nước Trời, để cứ dạn dĩ chu toàn trách nhiệm Chúa trao phó. Chúa Giê-xu phán “Ai có tai mà nghe, hãy nghe.” Là người có lỗ tai thiêng liêng, xin Chúa cho chúng ta nghe theo tiếng Chúa, làm sứ giả cho Ngài ngay trong nơi Chúa đang đặt để mình.


Bạn đang sống ảnh hưởng thế nào trên những người Chúa đặt để chung quanh bạn?


Lạy Chúa, xin dùng cuộc đời con làm sứ giả cho Ngài. Dù phải đối diện với những sự chống đối, khó khăn nhưng xin Chúa cho con vẫn trung thành rao báo về sự đến của Nước Trời cho nhiều người được biết.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

33 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page