top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

10-17 Tiêu chuẩn nước trời


 

Câu gốc: “Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy! Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi! Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất!” (câu 3-5).


Câu hỏi suy ngẫm: Người Do Thái thời bấy giờ quan niệm thế nào là phước? Chúa Giê-xu dạy về phước hạnh theo tiêu chuẩn Nước Trời như thế nào? Chúa muốn con dân Chúa phải sống theo tiêu chuẩn nào? Vì sao?


Đây là thời điểm Chúa Giê-xu thi hành chức vụ, có nhiều người đi theo và Danh Ngài được đồn ra khắp nơi. Hệ thống tôn giáo của Do Thái thời bấy giờ quan niệm rằng người nào giàu có, quyền lực và tầm ảnh hưởng lớn là những người được hưởng nhiều phước lành của Đức Chúa Trời, còn những ai nghèo nàn, bệnh tật, hoạn nạn là do bị Ngài đoán phạt. Trái với quan niệm này, Chúa Giê-xu dạy về những phước hạnh theo tiêu chuẩn Nước Trời.


Bài giảng về các phước lành của Chúa, thường được gọi là Bài Giảng trên Núi, giúp những người theo Chúa nhận thấy hệ thống giá trị của Nước Trời hoàn toàn trái ngược với hệ thống giá trị của thế gian. Chúa dạy, chính những người cảm biết mình nghèo khó tâm linh, người than khóc vì đau khổ tâm linh, cảm biết sâu xa những tan vỡ do tội lỗi của mình, những người sống khiêm nhu coi người khác như tôn trọng hơn mình, người khao khát điều công chính, lại là những người được phước trong hệ thống giá trị của Nước Trời (câu 3-6). Chúa dạy tiếp, những người có lòng thương xót, có tâm hồn trong sạch, luôn kiến tạo hòa bình là những người được phước (câu 7-9). Và đặc biệt là những người vì cớ Chúa mà bị nhục mạ, bức hại và vu cáo đủ điều cũng là người được phước, Chúa dạy họ phải vui mừng hớn hở vì phần thưởng trên trời là rất lớn (câu 10-12). Những phước trong Nước Trời là những phước hạnh thiêng liêng mà người đời không có, như được làm con Đức Chúa Trời, được thấy Đức Chúa Trời, được hưởng Nước Thiên Đàng v.v… Chính bởi hệ thống giá trị của Chúa ngược lại với tiêu chuẩn của thế gian, nên những người đi theo Chúa cần chuẩn bị tinh thần để sẵn sàng sống với những giá trị, phẩm chất hoàn toàn khác biệt đó.


Chúng ta được cứu bởi đức tin (Ê-phê-sô 2:8-9). Do đó, người thuộc về Chúa cần phải sống với phẩm chất của một công dân Thiên Quốc. Vì phước hạnh thuộc linh là phần thưởng Vua Thiên Đàng ban cho, nhưng điều kiện để nhận lãnh phước hạnh là phải sống theo tiêu chuẩn của Nước Trời. Có thể nói cho đến ngày nay, hệ thống giá trị của thế gian cũng luôn đi ngược lại với hệ thống giá trị của Nước Trời. Con người cứ mãi đeo đuổi và tìm kiếm sự giàu có, quyền lực, địa vị, xem đó là thước đo để lượng giá “phước hạnh.” Nhưng Chúa muốn người theo Chúa cần phải sống theo tiêu chuẩn Nước Trời để nhận phước hạnh thật Chúa ban. Xin Chúa cho chúng ta sẵn sàng sống theo tiêu chuẩn Nước Trời để Chúa luôn thấy những phẩm chất Chúa muốn trong đời sống mỗi chúng ta.


Bạn có sẵn lòng sống theo tiêu chuẩn Nước Trời không?


Lạy Chúa, là Đấng đã kêu gọi con sống theo tiêu chuẩn nước Trời, xin giúp con sẵn sàng trả giá để đeo đuổi những phẩm chất và tiêu chuẩn của một công dân Thiên Quốc.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

65 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page