top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

10-18 Vướng bẫy tình


 

Câu gốc: “Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời” (I Giăng 2:16-17).


Câu hỏi suy ngẫm: Hình ảnh của chàng trai trẻ được diễn tả ra sao trong phân đoạn Kinh Thánh này? Những thanh niên, thiếu nữ vướng vào bẫy tình đã dẫn đến những hậu quả như thế nào? Bạn làm gì để bạn và con cháu bạn thoát khỏi những cạm bẫy đó?


Với những lời quyến dụ êm dịu của dâm phụ, chàng trai trẻ đã sa ngã và vướng bẫy tình. Những lời dua nịnh thật xảo quyệt, lúc tâng bốc, lúc dụ dỗ đủ điều (câu 12-20), đã làm cho chàng trai từng bước lún sâu trong vũng bùn tội lỗi. Vua Sa-lô-môn diễn tả hình ảnh chàng trai trẻ khi bị vướng bẫy tình thật thảm thương. Chàng trai tưởng rằng khi mình đi theo dâm phụ sẽ được thỏa mãn, được cao quý, tôn trọng, nhưng đâu biết rằng hậu quả chàng phải chịu “như một con bò đến lò cạo, như kẻ ngu dại bị cùm dẫn đi chịu hình phạt” (câu 22). Hình ảnh ẩn dụ “mũi tên xoi ngang qua gan nó; như con chim bay vào lưới” nói lên nỗi thương đau và sự chết đã gần kề mà chàng trai trẻ vẫn chẳng hề nhận biết. Lòng u mê đã làm cho chàng trai trẻ “không ngờ rằng đó là cạm bẫy bắt lấy sự sống mình” (câu 23 BTTHĐ). Như con thú ngu dại chỉ thấy miếng mồi mà không thấy sự nối kết giữa cạm bẫy và sự chết, chàng trai trẻ khờ dại này cũng chỉ thấy dâm phụ mà chẳng thấy sự nối kết giữa tội lỗi và sự chết.


Ngày nay, phương tiện truyền thông phát triển, những cám dỗ của lối sống trác táng đã ảnh hưởng đến giới trẻ rất nhiều. Không ít người trẻ vướng vào bẫy tình của dâm phụ, cũng có người đã trở nên gái điếm hay trai bao, là những “đồ chơi” cho những người ác. Những người này đã đánh mất phẩm chất cao quý mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng họ theo hình ảnh Ngài. Họ làm cho xã hội suy đồi, gia đình ô nhục. Cũng đã không ít những bạn trẻ phải gánh lấy hậu quả thảm khốc khi vướng bẫy tình, phải chịu ngược đãi về tinh thần, thể xác, bị đối xử tệ hơn những con thú, có khi phải mất mạng, mất cả tương lai. Sứ đồ Giăng dạy: “Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.” Ước mong mỗi chúng ta, đặc biệt là những bạn trẻ, vâng theo Lời Chúa dạy, tránh xa những cạm bẫy tình dục và hướng đến những giá trị đời đời.


Bạn làm gì để tránh khỏi bẫy tình? Bạn đã hướng dẫn con cái như thế nào về bẫy tình?


Lạy Chúa, xin mở mắt con để con thấy phía sau bẫy tình là tội lỗi và sự chết. Xin cho con và con cháu con luôn gắn bó với Lời Chúa để có đời sống thánh sạch, tránh xa cạm bẫy tình dục.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

27 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page