top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

10-19 Đấng nắm giữ tương lai


 

Câu gốc: “Hỡi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem, ngươi giết các đấng tiên tri và ném đá những kẻ chịu sai đến cùng ngươi, bao nhiêu lần Ta muốn nhóm họp các con ngươi như gà mái túc con mình lại ấp trong cánh, mà các ngươi chẳng khứng!” (Ma-thi-ơ 23:37).


Câu hỏi suy ngẫm: Đức Giê-hô-va tiếp tục truyền dạy điều gì trong phần Kinh Thánh này? Vì sao lời truyền dạy này vẫn thường được nhắc lại với dân Chúa? Bạn học được gì về tình yêu của Đức Chúa Trời qua những lời dạy này?


Ngay từ buổi đầu lập quốc, Đức Giê-hô-va đã truyền phán dân Ngài rằng giữa vòng họ không được có những thầy bói, chiêm tinh, phù thủy (Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:10). Lời dặn dò đừng nghe những lời giả dối từ tiên tri giả cũng như thầy bói luôn được nhắc lại trong lịch sử tuyển dân vì dân Chúa vẫn hết lần này đến lần khác khước từ chân lý mà tin theo những lời giả dối.


Tiếp theo lời dặn dò dân Chúa phải vượt lên hoàn cảnh để có thể an tâm ở nơi đất nước ngoại xâm cho đến đúng kỳ Đức Giê-hô-va đã định (câu 5-6), trong thời gian đó hãy cầu nguyện cho đất nước họ đang sinh sống (câu 7) và đừng nghe theo những lời giả dối từ tiên tri giả hay thầy bói (câu 8-9). Qua đó, chúng ta thấy sự lo liệu của Đức Giê-hô-va cho con dân Ngài thật quá chu đáo và tuyệt vời. Chắc chắn rằng khi phải sống trong hoàn cảnh phu tù, họ sẽ u buồn, nản lòng, buông trôi thực tại, hoặc sẽ oán hận và rủa sả đất nước mà họ cho là nguyên nhân của những nỗi u buồn, ô nhục, khốn khổ họ đang gánh chịu. Mặt khác, trong sự hoang mang tuyệt vọng đó họ thường dễ tìm đến với các tiên tri giả, thầy bói là những người mạo xưng đến từ Đức Chúa Trời để nói những điều giả dối về tương lai nhằm trấn an giả tạo những người đang chịu cảnh phu tù, dẫn họ đến những hành động sai trật, khước từ việc vâng theo mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va từ những đầy tớ trung kiên của Ngài. Những lời dặn dò từ Đức Giê-hô-va cho chúng ta hình dung một tình yêu lớn lao, một sự quan phòng tinh tế từ người mẹ, người cha hết lòng yêu thương, bảo vệ con mình (Ma-thi-ơ 23:37).


Con người vẫn thường lo lắng và hoang mang về tương lai, cho nên nhiều người đã tìm đến với các thầy bói để mong được biết những điều phải làm giúp tương lai tốt lành hơn, nhưng đó là những lời giả dối vì thầy bói cũng chỉ là con người tội lỗi, không ai có thể tìm được sự cứu giúp nào từ những người Đức Giê-hô-va không sai phái (câu 9). Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được bảo đảm tương lai vì Đức Chúa Trời chúng ta là Đấng nắm giữ tương lai, miễn là chúng ta hết lòng tin cậy và kêu cầu Ngài. Xin Chúa cho chúng ta luôn vững tin như Vua Sa-lô-môn đã dạy: “Trong lòng loài người có nhiều mưu kế, nhưng ý định của Đức Giê-hô-va sẽ được thành tựu” (Châm-ngôn 19:21 BTTHĐ).


Bạn có đặt tương lai mình trong tay Chúa chưa?


Lạy Đấng nắm giữ tương lai của con. Xin Chúa giúp con không lo sợ nhưng yên lòng giao phó đời sống trong tay Ngài để nhận được sự chăm sóc, quan phòng tuyệt vời của Ngài.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

21 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page