top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

10-19 Đừng cứng lòng


 

Câu gốc: “...Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, thì chớ cứng lòng, như lúc nổi loạn” (Hê-bơ-rơ 3:15b).


Câu hỏi suy ngẫm: Những thành phố nào bị Chúa quở trách? Lý do Chúa Giê-xu quở trách các thành phố ấy là gì? Số phận của những thành phố đó sẽ như thế nào? Ngày nay bạn vẫn đang cứng lòng với Chúa trong những khía cạnh nào?


Chúa Giê-xu quở trách ba thành phố Cô-ra-xin, Bết-sai-đa, và Ca-bê-na-um. Lý do Ngài quở trách ba thành phố này là vì họ không chịu ăn năn mặc dù Ngài đã làm nhiều phép lạ ở những thành phố ấy. Chúa Giê-xu so sánh thành Cô-ra-xin và Bết-sai-đa với hai thành phố Ty-rơ và Si-đôn, là những thành phố đã bị Chúa tiêu diệt vì tội lỗi của họ (Ê-xê-chi-ên 26:3-4; A-mốt 1:10), Chúa nói rằng nếu hai thành phố này được thấy Chúa và chứng kiến những phép lạ Ngài làm thì họ đã ăn năn và sẽ không bị tiêu diệt.


Thành phố thứ ba là Ca-bê-na-um được so sánh với Sô-đôm, một thành phố Chúa đã tiêu diệt vì tội ác của họ (Sáng-thế Ký 19:24-25). Chúa cho biết nếu Chúa làm những phép lạ trong thành Sô-đôm như Ngài đã làm tại Ca-bê-na-um thì thành đó sẽ không bị diệt. Chúng ta lưu ý thái độ của cư dân ba thành phố Cô-ra-xin, Bết-sai-đa, và Ca-bê-na-um, dù họ không chống đối, không bức hại Chúa nhưng lại rất thờ ơ với những điều Chúa giảng dạy và những phép lạ Chúa làm. Họ không quan tâm nhận biết Chúa là Đấng Mết-si-a, họ không nhận ra tội lỗi của mình để ăn năn tin nhận Ngài. Vì cơ hội Chúa dành cho ba thành phố này rất nhiều mà họ vẫn cứng lòng với Ngài, nên họ sẽ chịu đoán phạt nặng hơn các thành phố Ty-rơ, Si-đôn, và Sô-đôm.


Ngày nay, dù đã được nghe nhiều lời giảng dạy và chứng kiến nhiều phép lạ Chúa làm nhưng chúng ta có thể vẫn đang cứng lòng với Chúa trong những khía cạnh sau: Thứ nhất, chúng ta cứng lòng với sự nhắc nhở từ Lời Chúa. Chúng ta có thể học thuộc câu gốc chỉ để lấy thưởng, đi nhà thờ nghe giảng mỗi tuần… nhưng chúng ta không để Lời Chúa chạm vào lòng. Thứ hai, chúng ta cứng lòng với sự nhắc nhở của Đức Thánh Linh, Ngài luôn cảnh báo chúng ta về nguy cơ của tội lỗi, nhưng chúng ta phớt lờ không nghe theo vì muốn làm theo tư dục của mình, chúng ta dập tắt sự nhắc nhở của Đức Thánh Linh trong đời sống mình. Thứ ba, chúng ta cứng lòng với những công tác Chúa giao, không muốn hoặc không thích làm theo điều Chúa muốn vì thấy điều đó không đem lại ích lợi cho mình, và chúng ta cũng đang thờ ơ với những người chưa được cứu mà Chúa đặt để chung quanh chúng ta. Thứ tư, chúng ta cứng lòng với những điều Chúa đã ban cho, chúng ta nhận nhiều ơn phước Chúa nhưng vẫn sống vô ơn với Ngài. Hãy nhớ rằng nếu cứ tiếp tục với những lối sống cứng lòng như vậy chúng ta sẽ chịu sự đoán phạt nặng hơn cả Ty-rơ, Si-đôn, và Sô-đôm.


Bạn có đang cứng lòng với những điều Chúa nhắc nhở mình không?


Lạy Chúa, xin giúp con nhận biết Chúa, nhận biết những sự nhắc nhở và những đặc ân Ngài dành cho con. Xin cho con hạ mình ăn năn tội trước mặt Chúa, sống theo ý muốn Chúa, và làm sáng Danh Ngài qua cuộc đời của con.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

49 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page