top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

10-19 Nền tảng của Tin Lành


 

Câu gốc: “Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-réc” (câu 16).


Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Sứ đồ Phao-lô khẳng định ông không hổ thẹn về Tin Lành? Làm thế nào để nhận được sự cứu rỗi qua Chúa Cứu Thế Giê-xu? Bạn học được điều gì về nền tảng của Tin Lành?


Ông Sau-lơ, một người Pha-ri-si cuồng tín trong Do Thái giáo đã gặp Chúa Phục Sinh trên đường đi Đa-mách và trở nên Sứ đồ Phao-lô, nhận trọng trách rao giảng Tin Lành cho Dân Ngoại (Công Vụ 9:1-19). Cộng đồng Cơ Đốc nhân lúc đó chỉ là thiểu số, không có ai nắm giữ vị trí quan trọng trong xã hội, bị người đời nhạo báng và khinh dể, bị bức hại dữ dội đến nỗi họ phải chạy trốn tản lạc khắp nơi. Dù nhiều phen bị tù đày, đánh đập, ném đá, và sỉ nhục, dù nhiều người hổ thẹn về Tin Lành của một tử tội bị đóng đinh trên cây thập tự, nhưng Sứ đồ Phao-lô công bố khẳng khái rằng ông không hổ thẹn về Tin Lành vì sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi người tin, trước là người Giu-đa (Do Thái) sau là người Gờ-réc (là Hy Lạp và các quốc gia chịu ảnh hưởng nền văn hóa Hy Lạp; tức Dân Ngoại).


Tin Lành là tin tốt lành, không đến từ con người nhưng bởi quyền phép và sự thương xót của Đức Chúa Trời. Trong thời Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã khải tỏ chính Ngài và lập giao ước riêng với người Ít-ra-ên, ban cho họ nhiều đặc ân cao cả. Qua tuyển dân, Chúa hoạch định chương trình cứu chuộc cả nhân loại (câu 16). Tin Lành là quyền năng của Đức Chúa Trời, Cơ Đốc nhân không hổ thẹn mà tự hào rao giảng Tin Lành của Chúa Giê-xu cho nhiều người.


“Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23) nên không một ai có thể nỗ lực để đạt tiêu chuẩn công chính của Ngài. Vì Chúa là công chính không chấp nhận tội lỗi, Ngài phải trừng phạt tội nhân. Mặc khác, Chúa là tình yêu, Ngài không thể thẳng tay trừng trị tội nhân. Vậy nên Chúa đưa ra giải pháp chịu án thay: Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời trong thân xác người Ít-ra-ên đã làm trọn công trình cứu chuộc cho cả nhân loại trên thập tự giá. Bất kỳ ai tin nhận Chúa Giê-xu đã chịu chết thay án phạt của chính mình, người đó được xưng công chính. Giải pháp của Chúa là công chính phù hợp với bản tính của Ngài, mở đường cho mọi người được cứu bởi đức tin, và đức tin đó tiếp tục lớn lên từng ngày khi chúng ta trải nghiệm đức công chính và yêu thương của Chúa. Cũng bởi đức tin, cộng đồng Cơ Đốc nhân ảnh hưởng tích cực đến xã hội, thu hút người khác quay về với Chúa. Cơ Đốc nhân sống động sẽ sản sinh Cơ Đốc nhân khác, và người công chính sống bởi đức tin (câu 17).


Bạn kinh nghiệm thế nào về Tin Lành quyền năng của Đức Chúa Trời?


Lạy Chúa, chúc tụng đức công chính và yêu thương của Ngài! Bởi đức tin, con nhận được hồng ân cứu rỗi của Phúc Âm. Xin giúp con sống với đức tin để kinh nghiệm Chúa càng hơn, và sống kết quả cho Nước Ngài.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

23 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page