top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

10-20 Cơn thịnh nộ của Chúa (phần 1)


 

Câu gốc: “Vả, cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật” (câu 18).


Câu hỏi suy ngẫm: Lời Chúa cho biết gì về cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời? Lý do nào khiến con người trở nên kẻ chống nghịch Chúa? Bạn xin Chúa điều gì qua bài học này?


Từ trời, Đức Chúa Trời bày tỏ cơn thịnh nộ của Ngài để chống lại mọi sự không tin kính và gian ác (câu 18). Cảm tạ Chúa vì Ngài ghét tội lỗi do con người gây ra nhưng Ngài yêu con người là tạo vật của Ngài. Bản chất của Chúa là công chính nên cơn thịnh nộ của Ngài là công bình, không vì cảm xúc nhất thời như phần lớn cơn giận của loài người. Đức Chúa Trời nổi giận trước những điều nghịch lại với bản tính công chính của Ngài. Chúa đã bày tỏ chính Ngài cho loài người cách rõ ràng từ buổi sáng thế qua vạn vật Ngài tạo dựng, qua lương tâm Ngài đặt để trong mỗi người, qua sự dạy dỗ của thế hệ trước cho thế hệ sau, đặc biệt là qua Chúa Cứu Thế Giê-xu trong thân xác con người, ở giữa loài người, và qua Lời Ngài là Kinh Thánh. Chúa khẳng định mọi người đều phải nhận biết sự hiện hữu của Đấng Tạo Hóa, Đấng ban cho và duy trì sự sống muôn loài vạn vật. Dù vậy, con người đã không làm sáng Danh Ngài là Đức Chúa Trời và cũng không tạ ơn Ngài (câu 19-21). Họ không thờ phượng Đức Chúa Trời vinh quang là Đấng đáng phải tôn thờ mà chọn thờ hình tượng vô tri vô giác của con người đã chết, thậm chí thờ cả chim muông, thú vật, hay loài bò sát (câu 22-23). Chính con người đã từ bỏ Đấng Tạo Hóa và chọc giận Ngài.


Lý do khiến Chúa phải bày tỏ cơn thịnh nộ chính là lòng kiêu ngạo và vô ơn của con người. Thứ nhất, con người tự xưng mình là khôn ngoan mà thực chất là điên rồ, ngu muội, không phân biệt được đúng sai, đánh mất vinh quang Chúa ban. Ngày xưa thiên sứ trưởng của Chúa, sao mai sáng láng, cũng bởi kiêu ngạo muốn ngang bằng Chúa mà trở nên kẻ chống nghịch Ngài, và tổ phụ loài người cũng đi theo vết xe đổ đó. Kinh Thánh dạy “Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan; sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng” (Châm-ngôn 9:10). Một người thật sự nhận biết Chúa là ai và thân phận của mình là gì sẽ bước đi khiêm nhường trước mặt Chúa, sốt sắng thờ phượng và làm sáng Danh Ngài. Thứ hai, lòng vô ơn khiến con người không nhìn biết Chúa là Đấng ban sự sống, yêu thương, và chu cấp mọi sự cần dùng cho mình, từ đó họ không biết tạ ơn Chúa, không có mối tương giao mật thiết với Chúa. Xin Chúa cho chúng ta khiêm cung, hạ mình thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời với lòng biết ơn Ngài.


Bạn đang thờ phượng Đức Chúa Trời với tinh thần và thái độ như thế nào?


Lạy Chúa! Con cầu xin Cha tha thứ cho con cùng anh chị em về tội kiêu ngạo và vô ơn đối với Ngài. Xin giúp con và anh chị em biết kính sợ Chúa để được lòng khôn ngoan và có đời sống ngay thẳng, phước hạnh, làm sáng Danh Ngài.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

26 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page