top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

10-21 Cơn thịnh nộ của Chúa (phần 2)


 

Câu gốc: “Tại họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, đặng phạm những sự chẳng xứng đáng” (câu 28).


Câu hỏi suy ngẫm: Hậu quả của việc con người bị “Chúa phó” buông theo tội lỗi là gì? Không nhìn nhận Đức Chúa Trời đã đẩy con người về đâu trong mối liên hệ với chính họ và với người khác? Bạn được nhắc nhở gì qua bài học hôm nay?


Vì con người đã đổi vinh quang bất diệt của Đức Chúa Trời, lấy sự dối trá, tôn thờ, và phục vụ tạo vật thay vì thờ phượng Đấng Tạo Hóa, nên ba lần Chúa phán Ngài “đã phó họ,” nghĩa là Ngài để mặc họ buông theo dục vọng của lòng mình mà làm những điều ô uế của xác thịt, tình dục xấu hổ và lòng hư xấu của chính họ (câu 24-28). Con người công khai chống nghịch Chúa khi biết phạm những tội như thế là đáng chết nhưng họ vẫn cứ ngang nhiên phạm tội, lại còn khuyến khích người khác cùng phạm tội như vậy nữa (câu 32). Tội lỗi rất dễ lây lan và luôn phát triển ngày càng nặng hơn. Càng phạm tội con người càng xa cách Đức Chúa Trời và Ngài cũng xa cách chúng ta. Khi Đức Chúa Trời lìa bỏ con người, không can thiệp, cảnh cáo hay sửa phạt thì con người sẽ sống theo bản chất tự nhiên của loài người sa ngã. Chúa ban cho con người sự tự do (Sáng Thế Ký 2:16) nhưng con người đã chọn con đường chống nghịch Ngài khiến Chúa rất đau buồn.


Người không nhìn nhận Chúa có xu hướng tin vào những lời dối trá để vỗ về lòng ích kỷ, tôn cái tôi của mình lên, sống buông thả và thích thú đắm chìm trong tội lỗi. Đối với bản thân, họ tự làm nhục thân thể mình khi sa vào tình dục luông tuồng, phạm tội đồng tính luyến ái (câu 26-27), một tội lỗi gớm ghiếc trước mặt Chúa (Lê-vi Ký 18:22). Ngài đã cho mưa diêm sinh thiêu đốt thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ khi dân chúng phạm tội này (Sáng Thế Ký 19). Chúa phán rằng họ sẽ phải chịu sự sửa phạt tương xứng với điều lầm lỗi họ đã làm, đó là luật nhân quả (câu 27). Tệ hại hơn nữa là họ chẳng quan tâm đến sự sống quý báu của chính mình; dẫu biết phạm tội như vậy sẽ chết nhưng họ không chịu ăn năn (câu 32).


Tất cả mối liên hệ từ huyết thống trong gia đình cho đến con người ngoài xã hội đều bị gãy đổ vì “Họ đầy dẫy mọi điều bất chính, gian ác, tham lam, hiểm độc; lòng đầy ganh tị, giết người, gây gổ, dối trá, nham hiểm; nói hành, vu khống, thù ghét Đức Chúa Trời, xấc xược, kiêu ngạo, khoe khoang, chuyên làm điều ác, không vâng lời cha mẹ; dại dột, bội tín, không có tình người, không có lòng thương xót” (câu 29-31 BTTHĐ). Một người không có mối liên hệ đúng đắn với Chúa sẽ không thể có mối liên hệ đúng đắn với chính mình và với người khác.


Đọc kỹ câu 29-31, bạn có thấy hình ảnh của mình phảng phất trong đó không? Bạn có quyết định gì?


Cầu xin Chúa thương xót tha thứ cho con những khi con ngu dại chống nghịch Chúa. Xin giúp con xây dựng mối liên hệ mật thiết và đúng đắn với Ngài mỗi ngày để cuộc sống con được vui thỏa trong Ngài và ích lợi cho nhiều người.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

31 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page