top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

10-21 Chuộng vinh quang của loài người


Giê-rê-mi 38:14-19

 

Nghe Audio


Câu gốc: “Vì họ chuộng danh vọng bởi người ta đến hơn là danh vọng bởi Đức Chúa Trời đến” (Giăng 12:43).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sê-đê-kia muốn nghe tiên tri nói riêng về điều gì? Tại sao vua muốn nghe? Phản ứng của vua sau khi nghe Lời Đức Giê-hô-va phán qua Tiên tri Giê-rê-mi cho thấy vua là người như thế nào? Bài học này nhắc nhở bạn điều gì?


Sau khi Tiên tri Giê-rê-mi được viên hoạn quan giải cứu, Vua Sê-đê-kia cho mời ông đến để hỏi riêng về số phận của vua và thành Giê-ru-sa-lem. Khi thấy Tiên tri Giê-rê-mi do dự không dám nói vì sợ vua giết hoặc có khuyên vua cũng không nghe, vua đã kín đáo thề sẽ không giết ông. Có lẽ vua Sê-đê-kia đã chứng kiến sau khi quân Ba-by-lôn đánh thắng quân Ai Cập, họ quay trở lại vây thành Giê-ru-sa-lem như trước, và cũng thấy rõ các tiên tri giả nói sai hoàn toàn, chỉ có Tiên tri Giê-rê-mi là có Đức Giê-hô-va ở cùng. Tận đáy lòng, vua biết người lâu nay vua ngược đãi đó được Đức Chúa Trời bày tỏ ý Ngài.


Điều Tiên tri Giê-rê-mi tâu với vua cũng chỉ là điều ông đã rao truyền lâu nay, đó là vua, quan, và người Giu-đa phải đầu hàng Ba-by-lôn thì mới cứu được mạng sống và thành mới không bị lửa thiêu đốt. Ngược lại, chắc chắn vua sẽ không thoát được sự vây bắt của người Canh-đê và thành sẽ bị đốt (câu 18). Nghe xong, vua lại e ngại mất sĩ diện vì khi đầu hàng người Canh-đê, sẽ bị họ chê cười, ngược đãi. Mặc dù vua vừa mới nghe lời Tiên tri Giê-rê-mi cho biết Đức Giê-hô-va phán rằng nếu đầu hàng thì vua và gia đình sẽ được bảo toàn mạng sống, thành không bị đốt, nhưng lòng vô tín đã khiến vua dù biết Lời Chúa phán nhưng vẫn không vâng phục, và lòng kiêu căng khiến vua quan tâm đến sĩ diện của mình hơn là vinh quang của Đức Chúa Trời (Giăng 12:43).


Thừa nhận sự thất bại của bản thân là việc không dễ thực hiện. Nhưng nếu cứ ngoan cố làm điều sai thì chắc chắn sẽ chẳng nhận được điều ích lợi cho sự sống. Điều Đức Giê-hô-va muốn vua và người Giu-đa thực hiện trong thời điểm này để giữ thành không phải là họ có thể cố gắng bằng sức riêng, vì điều đó chẳng đem ích lợi cho chính họ và họ cũng không thể giữ được, nhưng mỗi người hãy ra đầu hàng, thừa nhận mình đã thất bại, để thuận phục chương trình sửa dạy của Đức Chúa Trời. Hơn ai hết, chính họ phải biết được nguyên nhân nào khiến Đức Giê-hô-va phó họ vào cơn hoạn nạn này. Kéo dài thời gian hay bất tuân chỉ làm cho họ tổn hại thêm mà thôi.


Cái tôi kiêu ngạo và sĩ diện cũng dễ khiến chúng ta quan tâm đến vinh quang của mình, chuộng danh vọng bởi người ta hơn là sống làm vinh quang Danh Chúa. Xin Chúa cho chúng ta khi đã nghe, biết ý Chúa thì hết lòng vâng phục. Dù có khi chúng ta không hiểu hết ý Chúa nhưng tin rằng Chúa luôn ban điều tốt nhất cho con cái Ngài.


Bạn có hết lòng vâng phục Chúa để làm vinh quang Danh Ngài không?


Lạy Đức Chúa Trời Quyền Năng! Xin giúp con luôn thuận phục ý muốn của Ngài trên cuộc đời con. Xin giúp con nhận ra yếu đuối của bản thân, hết lòng tin và thuận phục dù nhiều khi con không hiểu hết ý Ngài.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

35 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page