top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

10-22 Bạn bè xấu làm hư thói nết tốt


 

Câu gốc: “Anh em chớ mắc lừa: Bạn bè xấu làm hư thói nết tốt” (I Cô-rinh-tô 15:33).


Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giê-rê-mi đã nhắc lại với Vua Sê-đê-kia điều gì? Nếu không vâng theo, vua sẽ nhận hậu quả nào? “Những bạn thân của vua” là ai? Họ làm gì khi thấy vua đã rơi vào bẫy của mình? Làm thế nào bạn vững vàng vâng theo tiếng Chúa khi đối diện với nghịch cảnh?


Sau khi nhắc lại lời phán của Đức Giê-hô-va rằng nếu đầu hàng quân Ba-by-lôn thì vua sẽ được sống và thành không bị thiêu hủy, ngược lại nếu không đầu hàng thì vua và cả thành sẽ không thoát khỏi tai họa, Tiên tri Giê-rê-mi thấy vua do dự vì sợ mất thể diện nếu phải đầu hàng (câu 19), ông đã trấn an vua bằng lời khẳng định, “Người ta sẽ không phó vua đâu. Xin vua hãy vâng theo tiếng Đức Giê-hô-va trong điều tôi nói, thì vua sẽ được ích và được sống” (câu 20). Ông nói thêm, nếu vua sợ mất sĩ diện mà không đầu hàng thì sẽ rơi vào hoàn cảnh nhục nhã hơn nữa, hết thảy vợ con vua và phụ nữ trong triều đều sẽ bị giải nộp cho người Canh-đê. Vào thời đó, để cho vợ con bị bắt đem đi là một nỗi sỉ nhục lớn của các vua và tướng thất trận.


Tiên tri Giê-rê-mi cũng cho Vua Sê-đê-kia biết Lời Đức Giê-hô-va tỏ cho ông rằng những phụ nữ trong cung sẽ bị bắt và sẽ nói với vua: “Những bạn thân của vua đã dỗ dành vua và được thắng; đoạn, chân vua đã nhúng trong bùn, thì chúng nó trở lui đi” (câu 22b). Cụm từ “những bạn thân của vua” chỉ về các tiên tri giả, họ đã rao ra những lời giả dối để lừa gạt vua đừng đầu hàng Ba-by-lôn, giờ đây họ đã đắc thắng, và khi nhìn thấy vua gặp nạn, chân vua lún xuống bùn sâu của sự lừa dối đó thì họ tháo lui chạy trốn, không còn là những bạn thân gần gũi với vua nữa. Chúng ta thấy Chúa thật rất nhân từ, Ngài kiên nhẫn dùng Tiên tri Giê-rê-mi để khuyên dạy Vua Sê-đê-kia nhiều lần, thế nhưng lòng vô tín của vua quá lớn. Vua không tin và không vâng theo lời Chúa phán dạy mà lại nghe theo lời những tiên tri giả, xem họ như bạn thân đáng tin cậy của mình.


Khi đối diện với nghịch cảnh, chắc rằng chúng ta cũng sẽ nhận được nhiều lời khuyên từ những bạn bè và người lân cận. Chúng ta cần lời khuyên và tư vấn từ anh chị em, bạn hữu nhưng cũng hãy cẩn thận nhớ lời Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở: “Anh em chớ mắc lừa: Bạn bè xấu làm hư thói nết tốt.” Chúng ta cần phải đọc, học Lời Chúa mỗi ngày để biết rõ ý Chúa và cũng để được Chúa ban sự khôn ngoan nhận biết những lời cố vấn của bạn bè có đúng với Lời Chúa dạy không. Đừng như Vua Sê-đê-kia, vì lo sợ nên mù quáng nghe theo những lời cố vấn từ những người bạn xấu mà phải gánh lấy hậu quả đau xót.


Bạn có cẩn thận đối chiếu những lời khuyên của anh chị em, bạn bè với Lời Chúa trước khi quyết định không?


Lạy Chúa, xin cho con gắn bó với Lời Chúa mỗi ngày để con có trí khôn ngoan và đôi tai nghe rõ Lời Ngài dạy, hầu cho con không rơi vào những lời quyến rũ của bạn bè xấu.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

50 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page