top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

10-22 Hiểu được đường lối mình


 

Câu gốc: “Các bước của loài người do nơi Đức Giê-hô-va nhất định; vậy, loài người hiểu đường lối mình sao được?” (câu 24).


Câu hỏi suy ngẫm: “Các bước đi của loài người do Đức Giê-hô-va quyết định” có ý nghĩa ra sao? Làm sao con người có thể hiểu được đường lối của mình? Bạn kinh nghiệm gì về mỗi bước chân của mình đều phụ thuộc vào Đức Chúa Trời?


Con người hoạch định đường lối của mình, nhưng Đức Giê-hô-va quyết định hay quản lý các bước đi. Ý tưởng này nhắc lại Châm-ngôn 16:9 “Lòng người toan định đường lối mình; song Đức Giê-hô-va chỉ dẫn các bước của người.” Nếu các bước của con người đều do Đức Chúa Trời chỉ dẫn, thì làm sao chúng ta hiểu được đường lối của mình? Con người ở trần gian có trách nhiệm lựa chọn con đường, định hướng cuộc đời mình, nhưng tiến trình thực hiện và kết quả thành bại do Đức Chúa Trời quyết định. Như vậy chúng ta chỉ có thể hiểu đường lối mình khi chúng ta có sự khôn ngoan của Chúa. Sự khôn ngoan, hiểu biết của con người luôn có giới hạn, chúng ta không thể biết mình đi về đâu và cũng không biết lối nào để đi đến đích. Hơn thế nữa, mọi người làm sao hiểu đường lối của họ bởi vì Đức Chúa Trời quyết định phương hướng thực tế, và kết quả của các hành động của họ phụ thuộc vào kế hoạch của Ngài. Vì thế, chúng ta phải trông cậy nơi Đức Giê-hô-va chứ không phải sức lực hay tài năng của bản thân để cầu xin Chúa dạy đúng con đường phải đi.


Từ xưa, ông cha ta cũng đã nhận biết: “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.” Con người có trăm ngàn tính toán khác nhau nhưng Đức Chúa Trời mới là Đấng quyết định sự thành bại. Một ví dụ, nhiều khi chúng ta hoạch định một kế hoạch lớn, muốn thực hiện nhiều việc, nhưng sáng thức dậy chân bị đau nhức, ngay cả một bước cũng không thể đi nổi, chỉ nằm liệt chẳng làm gì được. Khi ấy chúng ta mới hiểu rõ một bước chân của mình cũng phụ thuộc vào Đức Chúa Trời. Đó là về phương diện thể xác, nói chi đến phương diện tinh thần hay tâm linh. Đây là nguyên do vì sao Vua Sa-lô-môn dạy con về sự kính sợ Chúa từ những chương đầu của sách Châm-ngôn rằng: “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Chớ khôn ngoan theo mắt mình; hãy kính sợ Đức Giê-hô-va, và lìa khỏi sự ác” (Châm-ngôn 3:5-7).


Khi chúng ta kính sợ Đức Chúa Trời, Ngài sẽ đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường, và Đức Thánh Linh sẽ chỉ dạy chúng ta đường lối Ngài. Chúa Giê-xu phán: “Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi Ta thì không ai được đến với Cha” (Giăng 14:6 BTTHĐ). Ước mong mỗi chúng ta kính sợ Chúa, đi từng bước với Chúa về Nhà Cha và hưởng được sự sống đời đời nơi Vương Quốc vĩnh hằng.


Bạn có kính sợ Chúa qua việc cầu khẩn ý Ngài trong mọi kế hoạch của cuộc đời mình không?


Lạy Chúa, xin cho con luôn kính sợ Chúa và bước đi trên con đường Ngài. Xin cho con khiêm cung phó thác mọi kết quả trong tay Chúa và hướng đến sự sống đời đời Chúa ban.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

27 views0 comments

Recent Posts

See All

תגובות


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page