top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

10-23 Giữ vững tinh thần


 

Câu gốc: “Tâm thần người nâng đỡ sự bệnh hoạn mình; nhưng trí bị nao sờn ai chịu sao nổi?” (Châm-ngôn 18:14 BTT). “Tinh thần của một người nâng đỡ người ấy lúc bệnh hoạn, nhưng tinh thần suy sụp thì ai vực dậy được?” (Châm-ngôn 18:14 BTTHĐ).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn dạy con về mối tương quan giữa tinh thần và thể xác ra sao? Nhờ đâu Sứ đồ Phao-lô rất vui mừng và tự hào về sự yếu đuối của ông? Làm thế nào để rèn luyện tinh thần vững vàng trong mọi hoàn cảnh?


Vua Sa-lô-môn dạy con sống khôn ngoan qua việc giữ vững tinh thần lạc quan. Ông bày tỏ mối tương quan giữa đời sống tinh thần và sức khỏe thể chất: “Tinh thần của một người nâng đỡ người ấy lúc bệnh hoạn, nhưng tinh thần suy sụp thì ai vực dậy được?” Khi bị bệnh, tinh thần lạc quan sẽ giúp bệnh mau thuyên giảm. Nhưng nếu tinh thần nao sờn, suy sụp, thân thể không còn gì để hy vọng nên khó phục hồi. Thái độ của chúng ta quyết định sức khỏe thể xác lẫn tinh thần, và trạng thái tâm lý ảnh hưởng đến thể chất. Khi lòng vui mừng, vẻ mặt con người cũng hân hoan, nhưng lòng buồn bã khiến tâm trí bị nao sờn (Châm-ngôn 15:13). Lòng vui mừng cũng là một phương thuốc hay giúp chữa lành tật bệnh, ngược lại, tinh thần suy sụp khiến xương cốt cũng rã rời (Châm-ngôn 17:22). Vì thế người khôn ngoan, phải luôn nhờ ơn Chúa rèn luyện để có tinh thần lạc quan, vững mạnh trong mọi hoàn cảnh.


Sứ đồ Phao-lô nói về những nỗi đau thể xác của ông mà ông ví như bị một cái dằm đâm vào thịt (II Cô-rinh-tô 12:5-10). Nhưng trong sự đau đớn đó, Chúa đã giúp ông nhận biết ân sủng đầy trọn của Chúa dành cho ông. Vì vậy, ông đã rất vui mừng và tự hào về sự yếu đuối của mình để nhận thấy rõ sức mạnh của Đấng Christ trong ông. Cho nên ông đã nói khi ông yếu đuối, chính là lúc ông mạnh mẽ.


Cuộc sống chúng ta không tránh khỏi những lúc thân xác rã rời, hoặc đau bệnh. Chúng ta cần phải luôn giữ vững tinh thần, đặt niềm tin nơi sự tể trị của Chúa trên cuộc đời mình và giữ mối tương giao mật thiết với Ngài. Với sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể thay đổi thái độ của mình. Tinh thần chúng ta sẽ được mạnh mẽ khi nương nhờ sức mạnh vô biên của Chúa. Cũng đừng ngần ngại thưa với Chúa về sự mệt mỏi tinh thần, sự đau ốm thể xác, vì những lúc yếu đuối như vậy, chúng ta sẽ khám phá ân sủng lớn lao của Chúa dành cho chúng ta. Cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta nhận biết sự yếu đuối của mình và hết lòng nương cậy nơi Chúa như Sứ đồ Phao-lô đã kinh nghiệm: “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi” (Phi-líp 4:13).


Bạn cần làm gì để giúp cho tinh thần luôn vững vàng và thân thể khỏe mạnh?


Lạy Cha Thánh, tạ ơn Cha đã ban năng lực cho con. Xin cho con luôn nhận biết sự yếu đuối của con để con nương nhờ vào năng lực của Chúa. Xin cho con tin nơi quyền tể trị của Chúa, nhờ ơn Chúa giữ vững tinh thần trong mọi hoàn cảnh.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

34 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page