top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

10-23 Hãy yên lòng


 

Câu gốc: “Nhưng Đức Chúa Giê-xu liền phán rằng: Các ngươi hãy yên lòng; ấy là Ta đây, đừng sợ!” (câu 27).


Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Chúa Giê-xu không cùng đi với các môn đệ qua bờ bên kia? Khi thấy các môn đệ gặp khó khăn vì gió ngược, Chúa đã làm gì? Điều gì giúp bạn được khích lệ trước những sóng gió của cuộc đời?


Sau khi hóa bánh cho hơn năm ngàn người ăn, Chúa Giê-xu giục môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, còn Ngài ở lại để giải tán dân chúng. Ông Ma-thi-ơ không nói lý do nhưng ông Giăng cho biết vì đoàn dân muốn tôn Chúa làm vua, và Ngài đã không để họ thực hiện được điều này (Giăng 6:14-15). Sau khi đoàn dân đã ra về, Chúa Giê-xu “...lên núi để cầu nguyện riêng; đến chiều tối, Ngài ở đó một mình” (câu 23). Dù đã có một ngày bận rộn và mệt mỏi nhưng Chúa vẫn ưu tiên dành những giây phút yên tịnh để tương giao với Đức Chúa Cha, vì qua đó Ngài được thêm sức lực để bước tiếp trong sứ mệnh cứu chuộc nhân loại. Xin Chúa cho chúng ta giống Chúa mỗi ngày, giữ kỷ luật trong sự cầu nguyện để tâm linh được tăng trưởng.


Khi các môn đệ đã đi đến giữa biển Ga-li-lê, họ gặp khó khăn “vì gió ngược, nên bị sóng vỗ.” Phúc Âm Mác cho biết “Ngài thấy môn đệ chèo khó nhọc lắm, vì gió ngược...” (Mác 6:48). Dù Chúa Giê-xu cần thời gian để tương giao với Đức Chúa Cha, dù Ngài cần nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt nhọc nhưng Ngài vẫn không bỏ rơi các môn đệ. Chúa luôn dõi theo họ và Ngài luôn “thấy” họ. Ngài thấy những khó khăn, nỗi sợ hãi các môn đệ đang phải đối diện, Ngài đã đến với họ theo cách họ không ngờ tới. Khoảng canh tư (tức từ 3 đến 6 giờ sáng) Chúa Giê-xu đi bộ trên mặt biển mà đến cùng các môn đệ. Trong đêm tối khi họ đang chống chọi với sóng gió bão bùng và thấy một người đi trên mặt nước nên họ rất sợ hãi và đã tưởng đó là “ma.” Chúa Giê-xu biết sự khủng hoảng của các môn đệ nên Ngài đã trấn an họ: “Các ngươi hãy yên lòng; ấy là Ta đây, đừng sợ!” (câu 27b). Lời phán của Chúa Giê-xu đã xua tan nỗi lo lắng, sợ hãi của các môn đệ và giúp họ thức tỉnh nhìn biết Chúa, Đấng luôn hiện diện và ban bình an cho họ dù bên ngoài gió vẫn thổi, sóng vẫn vỗ.


Cơ Đốc nhân ngày nay cũng đang đối diện với nhiều sóng gió, khủng hoảng bủa vây như thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh, thất nghiệp v.v… Có thể chúng ta nhìn chung quanh không thấy ai có thể giúp mình giống như các môn đệ giữa biển khi xưa. Bài học hôm nay nhắc chúng ta rằng Chúa Giê-xu vẫn đang “thấy” và luôn “thấy” những nỗi đau khổ, khó khăn, bế tắc của con dân Ngài và Ngài sẽ đến để giải cứu chúng ta. Thật khích lệ khi Chúa phán: “Các ngươi hãy yên lòng; ấy là Ta đây, đừng sợ!”


Bạn có nghe tiếng phán êm dịu của Chúa trong những khủng hoảng đời mình không?


Lạy Chúa Giê-xu, tạ ơn Ngài vì Ngài luôn thấy và luôn biết những khó khăn, tuyệt vọng của con, Ngài luôn sẵn sàng đến để giải cứu con kịp lúc. Xin cho con cứ yên lòng sống phục vụ Ngài dù hoàn cảnh có ra sao.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

29 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page