top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

10-24 Bước đi trong đức tin


 

Câu gốc: “Phi-e-rơ bèn thưa rằng: Lạy Chúa, nếu phải Chúa, xin khiến tôi đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa. Ngài phán rằng: Hãy lại đây!...” (câu 28-29a).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phi-e-rơ đã bước đi trong đức tin như thế nào khi xin Chúa cho mình đi trên mặt biển? Vì sao sau đó ông suýt bị sụp xuống nước? Qua đó, bạn học được những bài học nào về đức tin?


Tất cả môn đệ ngồi trên thuyền đều nghe lời trấn an của Chúa Giê-xu “Các ngươi hãy yên lòng; ấy là Ta đây, đừng sợ!” và đều chứng kiến Chúa đi trên mặt biển đến với họ, nhưng chỉ có một mình ông Phi-e-rơ không ngồi chờ Chúa đến mà táo bạo cầu xin Ngài khiến ông đi trên mặt nước đến cùng Ngài. Lời cầu xin cho thấy ông mong muốn có được một trải nghiệm giống như Chúa. Khi được Chúa phán: “Hãy lại đây!” Ông Phi-e-rơ tự tin bước ra khỏi thuyền, đi trên mặt nước đang dậy sóng đến với Chúa. Là một ngư phủ, hơn ai hết ông Phi-e-rơ biết rõ sông nước và sự nguy hiểm của những cơn bão trên hồ Ga-li-lê, nên lời cầu xin của ông thể hiện một đức tin tuyệt đối, và khi vâng lời Chúa, ông đã thật sự trải nghiệm Chúa Giê-xu là Đấng Quyền Năng.


Thế nhưng khi nhìn thấy gió thổi mạnh, ông Phi-e-rơ bỗng sợ hãi suýt chìm xuống nước. Ông vội la lên “Chúa ơi, xin cứu con!” Tức thì, Đức Chúa Giê-xu đưa tay nắm lấy Phi-e-rơ và nói rằng: “Con thật ít đức tin, sao con lại nghi ngờ?” (câu 30b-31 BTTHĐ). Chúa không để ông Phi-e-rơ gặp nguy hiểm, Ngài đem ông ra khỏi sự sợ hãi “tức thì,” Ngài cũng cho biết nguyên nhân ông thất bại là vì “ít đức tin.” Chúa không nói ông không có đức tin nhưng Ngài nói rằng ông thiếu vững vàng trong đức tin nên đã lo lắng, sợ hãi trước bão tố khiến bị xao lãng không còn nhìn vào Chúa mà nhìn “thấy gió thổi.” Chúa cùng ông Phi-e-rơ lên thuyền, ngay lúc ấy gió yên sóng lặng. Mọi người trong thuyền đều “đến quỳ lạy Ngài mà nói rằng: Thầy thật là Con Đức Chúa Trời!” (câu 33). Chúa cho các môn đệ qua biển một mình rồi Ngài dùng cơn bão biển để nâng đức tin cho họ. Họ bắt đầu nhận biết Chúa là Đức Chúa Trời.


Chúng ta học được nhiều bài học về đức tin qua phần Kinh Thánh này. Thứ nhất, Chúa muốn chúng ta có những trải nghiệm trong đức tin như ông Phi-e-rơ, không chỉ thấy hoặc nghe nói nhưng thật sự kinh nghiệm quyền năng của Chúa cách cá nhân. Thứ hai, nhận biết rằng những thất bại trong đức tin đến từ sự xao lãng, thay vì nhìn vào Chúa, chúng ta nhìn vào hoàn cảnh chung quanh để rồi lo lắng sợ hãi và suy sụp đức tin. Thứ ba, khi gặp khủng hoảng, lo lắng, sợ hãi chỉ cần chúng ta kêu cầu với Chúa, chính Ngài sẽ giải cứu chúng ta. Thứ tư, khi được Chúa giải cứu, chúng ta cần chú ý đến lời nhắc nhở của Chúa về những thất bại của mình để sửa đổi.


Bạn có sẵn sàng bước vào những trải nghiệm trong đức tin với Chúa không?


Lạy Chúa, xin giúp con mạnh dạn bước đi với Chúa trong đức tin để con kinh nghiệm Chúa nhiều hơn trong cuộc đời. Xin Chúa cũng cứu con khỏi những thất bại khi con nhìn hoàn cảnh chung quanh thay vì nhìn lên Chúa.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

37 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page