top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

10-24 Sự ban cho lớn hơn hết


 

Câu gốc: “Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Các lời tiên tri sẽ hết, sự ban cho nói tiếng lạ sẽ thôi, sự thông biết hầu bị bỏ” (I Cô-rinh-tô 13:8).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu hãy ước ao điều gì? Lời dạy trong câu 29-30 và câu 31 có mâu thuẫn không? Tại sao? Bạn đang ước ao và tìm kiếm ân tứ nào?


Khi nói đến các chức vụ Đức Chúa Trời lập trong Hội Thánh như sứ đồ, tiên tri, thầy giáo, người làm phép lạ, người được ơn chữa bệnh, cứu giúp, cai quản, nói các thứ tiếng, thì hoàn toàn không có sự so sánh hơn kém giữa những chức vụ đó nhưng Sứ đồ Phao-lô muốn nói đến thứ tự trong tiến trình gây dựng đức tin. Và ông nhấn mạnh trong câu 29-30 rằng không thể nào toàn bộ thuộc viên trong một Hội Thánh chỉ sở hữu một ơn ban duy nhất, nhưng những ơn ban được Đức Thánh Linh phân phát cho mỗi người theo ý Ngài. Rồi đến câu 31, Sứ đồ Phao-lô lại kêu gọi các tín hữu “hãy ước ao cho được sự ban cho lớn nhất,” hay nói cách khác mỗi tín hữu hãy cầu xin để ai nấy có được ơn ban lớn lao này, ơn ấy cần thiết hơn cả những điều ông vừa kể, đó chính là tình yêu thương mà ông sẽ trình bày chi tiết trong chương kế tiếp của bức thư.


Có nghịch lý không trong những điều Sứ đồ Phao-lô vừa trình bày trong câu 29-30 ông khẳng định không thể nào tất cả mọi thuộc viên trong Hội Thánh chỉ có một ơn ban giống nhau, nhưng qua câu 31 ông lại khuyên mọi người hãy khao khát để cùng có ơn ban lớn hơn hết. Mới nghe qua dường như có sự mâu thuẫn, nhưng khi đọc tiếp, chúng ta sẽ thấy “sự ban cho lớn hơn hết” đó chính là tình yêu thương. Nếu như các tín hữu Cô-rinh-tô khao khát có được những ân tứ họ nghĩ là nổi trội như nói tiếng lạ chẳng hạn, thì Sứ đồ Phao-lô nói với họ rằng ông sẽ chỉ cho họ con đường còn tuyệt diệu hơn. Đó là tình yêu thương, là nét căn bản và cũng là đặc trưng của những người được gọi là con của Đức Chúa Trời yêu thương. Chúng ta có thể có nhiều hoặc ít, thậm chí chỉ có một ân tứ, nhưng không thể không có tình yêu thương trong đời sống.


Lời kêu gọi của Sứ đồ Phao-lô vẫn còn dành cho chúng ta ngày nay. Nhiều khi chúng ta khát khao, thậm chí hoang mang lo lắng vì không biết cách nào để có được những ân tứ thuộc linh cho giống người này, người kia, vì nghĩ rằng như thế mới là phục vụ Chúa. Chúa biết và Ngài ban ân tứ cho mỗi người theo ý Ngài, nhưng điều quan trọng là hãy ước ao để có được phẩm chất yêu thương của trái Thánh Linh là điều tốt lành và lớn hơn hết, vì đó là nền tảng để thực hành những ân tứ Chúa ban một cách có hiệu quả.


Bạn có ước ao để được sự ban cho lớn hơn hết không?


Cảm tạ Chúa cho con kinh nghiệm được tình yêu tuyệt vời của Ngài, xin giúp con được sở hữu đầy tràn tình yêu của Ngài để luôn bày tỏ tình yêu ấy cho người lân cận của con, qua đó những người chung quanh nhận biết con là con của Ngài.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

39 views0 comments

Recent Posts

See All

תגובות


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page