top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

10-24 Xứng đáng là đầy tớ Đức Chúa Trời

Updated: Oct 24, 2022


 

Câu gốc: “Chúng tôi chẳng làm cho ai vấp phạm, hầu cho chức vụ của mình khỏi bị một tiếng chê bai nào. Nhưng chúng tôi làm cho mình đáng trượng trong mọi sự, như kẻ hầu việc Đức Chúa Trời,…” (câu 3-4a BTT). “Chúng tôi không làm cớ vấp phạm cho ai, để chức vụ mình không bị chỉ trích. Nhưng trong mọi sự, chúng tôi chứng tỏ mình là đầy tớ của Đức Chúa Trời…” (câu 3-4a BTTHĐ).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa đã nhận ơn của Đức Chúa Trời thì phải sống thế nào? Ông đã nêu gương sống và phục vụ Chúa ra sao? Bạn sống thế nào để xứng đáng với địa vị và chức phận mình đã nhận nơi Chúa?


Sứ đồ Phao-lô nhắc lại những điều Đức Chúa Trời đã làm trên đời sống người tin nhận Ngài: “…đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài, và đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta” khiến chúng ta “trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời” (II Cô-rinh-tô 5:18, 21), từ đó ông kêu gọi Hội Thánh Cô-rinh-tô đừng nhận ơn Đức Chúa Trời cách vô ích, nhưng trong mọi sự hãy “chứng tỏ mình là đầy tớ Đức Chúa Trời” (câu 4a BTTHĐ) như gương sống và phục vụ của chính ông.


Sứ đồ Phao-lô làm chứng rằng ông không làm điều gì gây vấp phạm cho người khác để không bị ai chỉ trích chức vụ của mình và Chủ mình (câu 3). Ngoài ra, ông còn trang bị khí giới công bình để sẵn sàng trong chức vụ đại sứ của Nước Trời, đó là lòng yêu thương, nhịn nhục, thanh sạch, lời chân thật cùng với Đức Thánh Linh và quyền phép của Đức Chúa Trời. Trong khi thực hiện công tác, ông không chỉ gặp thuận cảnh, nhưng thường phải đối diện với những lời khen chê, với cái nhìn thiển cận về đời sống cũng như chức vụ của ông. Nhiều người xem ông như người xa lạ, ngó như gần chết, như bị sửa phạt, như buồn rầu, như nghèo ngặt, như không có gì cả… (câu 9-10), nhưng ông vẫn kiên trì sống chân thật, nói lời chân thật trong Đức Thánh Linh và trong tình yêu thương chân thành, lấy sự công chính làm vũ khí tấn công và tự vệ, nhờ đó Sứ đồ Phao-lô không nao núng, luôn sẵn sàng trải qua mọi gian lao và vượt trên mọi lời khen chê của loài người để sống và phục vụ, xứng đáng là đầy tớ Đức Chúa Trời.


Mỗi Cơ Đốc nhân đều được Chúa Giê-xu chuộc bằng máu quý báu của Ngài để trở nên đầy tớ của Đức Chúa Trời. Ngoài ơn cứu chuộc, Chúa còn ban cho mỗi người những ân tứ khác nhau để phục vụ Ngài. Con người khen đó rồi cũng chê đó, nếu chúng ta để lòng vào những hư vinh đời này thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nhưng trong mọi sự hãy cư xử cách xứng đáng với địa vị và chức phận mình nhận nơi Đức Chúa Trời, để ơn Ngài không luống công trên cuộc đời chúng ta.


Bạn có ưu tiên sống xứng đáng là đầy tớ Đức Chúa Trời không?


Tạ ơn Chúa vì những ơn phước lớn lao Ngài ban cho, xin cho con ghi khắc ơn Ngài và luôn được thôi thúc sống xứng đáng là đầy tớ Đức Chúa Trời để chính Ngài đẹp lòng về đời sống và sự phục vụ của con.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

35 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page