top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

10-25 Chọn đường đi


 

Câu gốc: “Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít” (Ma-thi-ơ 7:13-14).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn đã kết luận những lời dạy về dâm phụ qua phân đoạn Kinh Thánh hôm nay như thế nào? Ngoại tình, tà dâm ảnh hưởng đến giới trẻ ngày nay ra sao? Làm thế nào để giúp những bạn trẻ chọn đường đi đúng và tránh xa tội tà dâm?


Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay bắt đầu với cụm từ “Vậy bây giờ,” cho thấy đây là kết luận của chương 7. Vua Sa-lô-môn đã khuyên con vâng lời ông dạy, sống khôn ngoan, tránh xa dâm phụ (câu 1-5). Kế tiếp, ông cho con thấy một chàng trai trẻ đã vướng vào bẫy tình của dâm phụ và những hậu quả khi đã bị vướng bẫy tình (câu 6-23). Và cuối cùng, ông kết luận với những lời giáo huấn gồm hai ý chính: Thứ nhất, con hãy vâng lời Cha. Khi cha nói, con “hãy nghe,” và khi con đã nghe thì phải “khá chăm chỉ” hay “lưu tâm” về các lời con đã được nghe. Lời của cha hướng dẫn con đi trên đường công chính của Chúa là đường dẫn đến sự sống. Thứ hai, lòng con đừng hướng về con đường người dâm phụ hay bước theo cô ta. Vì người đàn bà ấy đã làm nhiều người gục ngã và vô số người vì cô ta mà bị diệt vong. Đường đi vào nhà dâm phụ là đường đi vào âm phủ, và lối đi của dâm phụ dẫn xuống chốn tử vong. Xã hội ngày nay không có biện pháp mạnh ngăn cản phạm tội ngoại tình, tà dâm, mà đôi khi còn tán đồng và khuyến khích nữa. Nhiều người bỏ mặc vợ con, mặc nhiên ngoại tình và xem việc ăn nằm với người khác như là một phần của công việc hay chỉ là trò tiêu khiển. Nhiều người trẻ không còn xem trọng “Đói cho sạch, rách cho thơm,” nên đã vì tiền mà đánh mất nhân phẩm, rơi vào tội lỗi, và sa vào con đường dẫn đến sự hủy diệt. Chúa Giê-xu phán: “Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hủy diệt, người vào đó thì nhiều. Còn cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, người tìm thấy được thì ít” (Ma-thi-ơ 7:13-14 BTTHĐ).


Là Cơ Đốc nhân, chúng ta dường như phải gánh chịu thiệt thòi vì bước đi trên con đường hẹp, con đường sự sống của Chúa. Nhiều bạn trẻ cảm thấy bị bó buộc vì cha mẹ đòi hỏi phải sống theo tiêu chuẩn của Chúa dạy, phải chịu thiệt thòi, bị bạn bè khinh chê, chế giễu vì không sống giống như các bạn. Nhưng điều then chốt ở đây là không phải tất cả con đường đều dẫn đến cùng một nơi. Con đường đi theo Chúa là con đường hẹp, ít người đi, nhưng có sự bình an, có sự chăm sóc của Chúa, và quan trọng hơn hết là có sự sống đời đời. Còn con đường tội lỗi, sẽ dẫn đến sự sỉ nhục trong đời này và sự hư mất trong đời sau.


Bạn có thỏa lòng khi chọn đi trên con đường hẹp của Chúa không?


Kính lạy Chúa, xin cho con đi đường Ngài và dạy con lối đi để con nhận được sự sống đời đời. Xin giúp con biết dạy dỗ thế hệ sau tránh xa những tội lỗi và bước đi trên con đường công chính của Chúa.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

36 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page