top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

10-25 Hãy mở rộng lòng


 

Câu gốc: “Hãy báo đáp chúng tôi như vậy — tôi nói với anh em như nói với con cái mình — cũng hãy mở rộng lòng anh em!” (câu 13).


Câu hỏi suy ngẫm: Tâm tình của Sứ đồ Phao-lô đối với các tín hữu tại Cô-rinh-tô như thế nào? Các tín hữu Cô-rinh-tô đã đáp lại chân tình của ông ra sao? Ông ước ao nhận được điều gì từ các tín hữu Cô-rinh-tô? Hậu quả khi bạn khép chặt lòng trước những lời yêu thương chân thật là gì?


Sứ đồ Phao-lô đến với các tín hữu tại Cô-rinh-tô với tấm lòng nhịn nhục, thanh sạch cùng tình yêu thương chân thật, vì thế ông đã thiết tha nói với họ: “Hỡi người Cô-rinh-tô, miệng chúng tôi hả ra vì anh em, lòng chúng tôi mở rộng” (câu 11). Cụm từ “miệng hả ra,” “lòng mở rộng” cho thấy tâm tình của Sứ đồ Phao-lô khi ông dạy dỗ, răn bảo hoặc viết thư cho các tín hữu Cô-rinh-tô. Đó là lúc ông trải lòng ra với họ, trình bày vấn đề trong tinh thần yêu thương và cởi mở. Ông không xem các tín hữu ở Hội Thánh Cô-rinh-tô là người xa lạ, nhưng xem họ như con cái của chính mình (câu 13) nên hết lòng mong muốn làm mọi sự vì lợi ích của họ.


Thế nhưng, điều đáng buồn là tấm lòng các tín hữu Cô-rinh-tô đối với Sứ đồ Phao-lô không như lòng ông đối cùng họ. Ông và các bạn cộng sự mở rộng lòng yêu thương với họ, không hề hạn chế một chút nào, còn họ đáp trả các vị sứ đồ trong tinh thần hẹp hòi, tình yêu thương hạn chế, chẳng mở lòng đón nhận những lời khuyên dạy. Ông xem họ là con cái thuộc linh, ngược lại họ chỉ muốn xem ông là người xa lạ. Tình yêu ông dành cho họ thật bao la, còn tình yêu họ dành cho ông vô cùng hạn hẹp. Điều Sứ đồ Phao-lô ước ao là các tín hữu Cô-rinh-tô hãy mở rộng lòng của họ để cảm nhận được tình yêu thương chân thật của ông và những đầy tớ trung tín của Đức Chúa Trời đem đến với họ. Lời thật thường mất lòng nên họ chỉ muốn nghe những lời ngon ngọt, dua nịnh của các giáo sư giả, còn đối với những lời răn bảo của ông thì họ khép kín hoàn toàn. Vì thế, ông đã thiết tha kêu gọi: “Hãy báo đáp chúng tôi như vậy — tôi nói với anh em như nói với con cái mình — cũng hãy mở rộng lòng anh em!” (câu 13).


Không chỉ riêng các tín hữu Cô-rinh-tô mà mỗi chúng ta vẫn thường cư xử như thế với các đầy tớ trung tín của Đức Chúa Trời khi họ nói ra lời chân thật mà chúng ta không muốn nhận lãnh. Thay vì mở rộng lòng để cảm nhận được những lời khuyên bảo đến từ tình yêu thương chân thật, chúng ta lại khép chặt lòng, giữ khoảng cách để tránh né. Tưởng như vậy là an toàn, nhưng cảm giác an toàn giả tạo ấy sẽ đẩy chúng ta xa cách Đức Chúa Trời và tiến gần với tội lỗi hơn. Hãy mở rộng lòng với Chúa và với nhau để cùng gây dựng nhau trong tình yêu thương chân thật.


Bạn có đang mở rộng lòng để đón nhận lời yêu thương chân thật dành cho mình không?


Kính lạy Đức Chúa Trời! Xin tha thứ cho con vì con thường khép kín lòng mình. Xin cho con luôn mở rộng lòng để có thể trao và nhận tình yêu thương chân thật với nhau.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

33 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page