top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

10-27 Thể hiện lòng biết ơn


 

Câu gốc: “Vậy bây giờ, hãy hết lòng hết ý tìm cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi; hãy chỗi dậy, xây cất đền thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời” (câu 19a).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít truyền dặn điều gì cho các quan trưởng? Lý do nào họ phải hết lòng tìm cầu Chúa và xây cất Đền Thánh cho Ngài? Lý do nào bạn phải phục vụ Chúa?


Bên cạnh việc dặn dò con trai là Vua Sa-lô-môn về việc xây dựng Đền Thờ cho Chúa, Vua Đa-vít cũng truyền dặn những lãnh đạo của Ít-ra-ên phải giúp đỡ con trai ông trong công việc này. Chính họ cũng đã được Đức Chúa Trời ở cùng và ban phước, bốn bề yên ổn, các cư dân trong xứ và lãnh thổ này đã suy phục vua của họ. Ông muốn nhắc họ rằng tất cả sự bình an và thịnh vượng mà họ có được là do Đức Chúa Trời ban cho. Ông cũng truyền dặn họ phải hết lòng hết ý tìm cầu “Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi” và “chỗi dậy, xây cất đền thánh cho Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời.”


Khi tin nhận Chúa Giê-xu, chúng ta cũng đã được tha thứ tội lỗi và ban cho sự bình an trong tâm hồn. Chúng ta không còn sợ sự đoán phạt của tội lỗi nữa vì Chúa Giê-xu đã gánh thay tất cả cho mình. Bên cạnh đó, chúng ta cũng kinh nghiệm được rất nhiều ơn phước của Chúa trên đời sống nên phải biết ơn Chúa về những gì Ngài ban cho và hết lòng hết ý tìm cầu Chúa. Và đặc biệt, chúng ta thể hiện tinh thần hết lòng hết ý tìm cầu Chúa qua việc góp phần gây dựng Hội Thánh Chúa, là Đền Thánh trên đất của Ngài chứ không chỉ qua những lời cầu nguyện hoặc những lúc học hỏi Lời Ngài.


Khi nghĩ đến sự hy sinh của Chúa Giê-xu trên thập tự giá và khi đếm các ơn phước của Chúa trên đời sống mình, nếu không phải là một người vô cảm, chắc chắn chúng ta sẽ thấy lòng mình tràn ngập sự biết ơn Chúa. Khi biết ơn và yêu mến Chúa, chúng ta không thể nào không đến với Chúa để tìm cầu Ngài, ca ngợi và thờ phượng Ngài hết lòng hết ý, làm theo Lời Ngài và phục vụ Ngài qua nhiều công tác trong Hội Thánh. Lòng biết ơn, sự tìm cầu và phục vụ Chúa là những điều không thể thiếu trong đời sống của người đã được chuộc bằng dòng máu quý báu của Chúa Giê-xu.


Là người đã kinh nghiệm những ơn phước của Chúa, Vua Đa-vít đã luôn sống biết ơn Chúa, tìm kiếm và phục vụ Ngài. Ông đã bày tỏ lòng biết ơn qua Thi Thiên 138:1, “Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Chúa,” và bày tỏ ước muốn phục vụ Chúa, tìm cầu Ngài qua Thi Thiên 27:4, “Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều, ấy là… trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va, và cầu hỏi trong đền của Ngài.” Do đó, trong những ngày cuối của cuộc đời mình, ông đã dạy dỗ những điều tâm huyết nhất cho các nhà lãnh đạo Ít-ra-ên, và đó cũng là những điều mà chúng ta cũng phải làm theo trong cuộc sống của mình vì “Danh của Đức Giê-hô-va” (câu 19).


Bạn thể hiện lòng biết ơn Chúa qua công tác phục vụ nào trong Hội Thánh?


Lạy Chúa, xin dạy con biết ơn Chúa vì những gì Ngài đã ban cho con để con hết lòng tìm kiếm Chúa và phục vụ Ngài, góp phần gây dựng Hội Thánh Chúa trên đất này.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

103 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page