top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

10-28 Chuẩn bị hết lòng


 

Câu gốc: “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi” (Mác 12:30).


Câu hỏi suy ngẫm: Trong phân đoạn này cho biết Vua Đa-vít đã làm gì? Mục đích của Vua Đa-vít khi chia người Lê-vi thành bốn nhóm là gì? Bạn học được gì từ tinh thần chuẩn bị của Vua Đa-vít?


Khi tuổi đã cao, sức đã yếu, Vua Đa-vít lập Hoàng tử Sa-lô-môn, con trai mình lên làm vua. Ông triệu tập các nhà lãnh đạo Ít-ra-ên lại để công bố điều này, đồng thời tổ chức và phân công lại người Lê-vi để lo cho công việc trong Đền thờ và sự thờ phượng Chúa. Thời điểm này Đền Thờ sắp xây dựng và những người Lê-vi sẽ phải thực hiện công việc được giao ngay sau khi Đền Thờ được xây xong.


Vua Đa-vít chia người Lê-vi ra làm bốn nhóm, trong đó nhóm thứ nhất được phân công cai quản công việc của Đền Thờ, nhóm thứ hai làm quan đốc lý và quan xét, nhóm thứ ba canh cửa, và nhóm thứ tư sử dụng nhạc khí để ca ngợi Chúa. Những người cai quản công việc của Đền Thờ giám sát việc xây cất Đền Thờ, nghi lễ và những công việc bình thường khác (II Sử-ký 34:12-13). Những quan đốc lý quản lý các kho báu của Đền Thờ. Quan đốc lý và quan xét cũng được phân công phụ trách cai quản các công việc bên ngoài Đền Thờ, quản lý dân chúng, coi sóc công việc Chúa và hầu hạ vua (I Sử-ký 26:20-32). Người canh cửa có nhiệm vụ canh gác các cửa của Đền thờ, đóng mở của đúng lúc (II Sử-ký 23:6). Những nhạc công sử dụng nhạc khí để ca ngợi Chúa trong Đền Thờ.

Vua Đa-vít đã chuẩn bị mọi sự cho việc xây dựng Đền Thờ, việc thờ phượng Chúa cùng mọi công việc liên quan đến Đền Thờ thật tỉ mỉ. Ông đã sắp đặt mọi việc rất có lớp lang, trật tự. Sứ đồ Phao-lô cũng đã dạy, “Nhưng mọi sự đều nên làm cho phải phép và theo thứ tự” (I Cô-rinh-tô 14:40) để cho sự thờ phượng Chúa được tôn nghiêm và tốt đẹp.


Vua Đa-vít đã hết lòng chuẩn bị mọi sự thật chu đáo cho Đền Thờ và sự thờ phượng vì ông yêu Chúa hết lòng. Là những người con của Chúa, chúng ta cũng phải có tấm lòng mong ước chuẩn bị mọi sự cho sự thờ phượng Chúa thật là chu đáo. Mỗi sáng Chúa Nhật, trước khi bước vào Đền Thờ Chúa, chúng ta cũng cần chuẩn bị tấm lòng cho sự thờ phượng Ngài. Nếu là người chịu trách nhiệm trong giờ thờ phượng như giảng Lời Chúa, hướng dẫn chương trình, đánh đàn, hướng dẫn hát thờ phượng v.v…, chúng ta cần phải cầu nguyện và chuẩn bị hết lòng cho trách nhiệm đã được giao. Nếu là người dự thờ phượng, chúng ta cũng phải chuẩn bị hết lòng cho sự thờ phượng Chúa của mình. Có những tín hữu đã chuẩn bị cho sự thờ phượng Chúa từ ngày hôm trước. Họ chuẩn bị tấm lòng, trang phục, phương tiện di chuyển, ôn lại câu gốc, cố gắng để hôm sau đi nhóm lại đúng giờ, v.v… để không làm ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của buổi thờ phượng Chúa.


Bạn thể hiện tinh thần hết lòng chuẩn bị mọi sự chu đáo cho sự thờ phượng Chúa qua những việc làm nào?


Lạy Chúa, con yêu Chúa thiết tha. Xin cho con luôn thể hiện tình yêu Chúa và chuẩn bị cho sự thờ phượng Chúa thật tận tâm và chu đáo.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

41 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page