top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

10-28 Kiểu bàn thờ dâng của lễ thiêu


 

Câu gốc: “Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch: không đổ huyết thì không có sự tha thứ” (Hê-bơ-rơ 9:22).


Câu hỏi suy ngẫm: Cấu trúc của bàn thờ dâng của lễ thiêu như thế nào? Bốn cái sừng được gắn vào bốn góc của bàn thờ có công dụng và ý nghĩa gì? Bàn thờ của lễ thiêu có vị trí quan trọng nào trong sự thờ phượng Chúa của tuyển dân? Bài học hôm nay có liên hệ gì với bạn?


Bàn thờ dâng của lễ thiêu có vị trí rất quan trọng trong đời sống thờ phượng Chúa của tuyển dân Ít-ra-ên. Chúa đã căn dặn ông Môi-se phải làm kiểu của bàn thờ đúng theo cấu trúc đã được Ngài chỉ dẫn ở trên núi (câu 8). Bàn thờ được làm bằng gỗ si-tim, hình vuông mỗi cạnh dài khoảng 2.2 mét, chiều cao khoảng 1.3 mét, có bốn sừng gắn vào bốn góc của bàn thờ, các sừng phải thành một khối với bàn thờ và cả bàn thờ được bọc đồng. Những dụng cụ hỗ trợ trong việc thiêu sinh tế như bình đựng tro, xẻng, chậu, nỉa và lư hương đều phải làm bằng đồng (câu 1-3). Họ cũng làm một cái rá bằng lưới đồng có bốn khoen đồng ở bốn góc và để rá đó dưới thành bàn thờ, khoảng nửa chiều cao của bàn thờ.


Giống như các vật đặt trong đền tạm, bàn thờ dâng của lửa thiêu cũng có kết cấu để di dời dễ dàng bằng các đòn khiên làm bằng gỗ si-tim bọc đồng xỏ vào các khoen khi di chuyển (câu 7). Bàn thờ sẽ được ghép bằng ván, rỗng bên trong nhằm thực hiện chức năng thiêu sinh tế (câu 8).


Bốn sừng nơi bốn góc bàn thở của lễ thiêu là nơi các thầy tế lễ sẽ bôi máu lên trước khi thiêu sinh tế. Các sừng là biểu tượng của quyền năng cứu chuộc (Xuất Ê-díp-tô Ký 29:12). Thi Thiên 18:2 cho chúng ta biết các sừng còn là biểu tượng cho sự giúp đỡ và giải cứu khi con dân Chúa bị hoạn nạn.


Bàn thờ để dâng của lễ thiêu được đặt tại vị trí có thể nhìn thấy đầu tiên khi người Ít-ra-ên bước vào sân đền tạm. Của lễ thiêu phải được dâng lên thường xuyên để nhắc nhở tuyển dân rằng: Họ chỉ có thể đến gần Đức Chúa Trời qua việc giết con sinh tế chết thay cho tội lỗi của họ. Của lễ chuộc tội là phương cách duy nhất để Chúa tha thứ sự vi phạm của dân Chúa. Trong Hê-bơ-rơ 10:1-18, Chúa Giê-xu được mô tả như một của lễ chuộc tội tối quan trọng. Điều này nhắc chúng ta một chân lý: Con người không thể tìm một phương cách nào khác để có thể tẩy xóa tội lỗi của mình để có thể đến gần với Đức Chúa Trời chí thánh ngoài con đường Chúa Giê-xu đã vạch ra. Ngài chính là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm cũng là Chiên Con của Đức Chúa Trời, Đấng đã đổ máu trên thập tự giá để cứu chuộc và tẩy thanh tội lỗi của cả nhân loại.


Chúa Giê-xu đã hy sinh mạng sống để cứu chuộc bạn, bạn dâng gì lên cho Ngài?


Tạ ơn Chúa đã mở lối để một tội nhân như con được đến gần Chúa. Con nhận thức con được Chúa yêu và có giá trị nhờ Chúa Giê-xu đã hy sinh mạng sống Ngài để cứu con. Xin giúp con luôn biết ơn Chúa và sống làm vinh quang Danh Ngài.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

63 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page