top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

10-29 Hành lang của đền tạm


 

Câu gốc: “Hãy tôn vinh xứng đáng cho Danh Đức Giê-hô-va; Hãy đem lễ vật mà vào trong hành lang Ngài” (Thi Thiên 96:8).


Câu hỏi suy ngẫm: Hành lang của đền tạm có cấu trúc như thế nào? Hành lang đền tạm có ý nghĩa gì với người Ít-ra-ên? Bạn bày tỏ tình yêu với Chúa và Nhà Chúa ra sao?


Hành lang là sân lộ thiên bên trong bao chung quanh đền tạm, chậu rửa bằng đồng và bàn thờ của lễ thiêu (xem thêm Xuất Ê-díp-tô Ký 30:17-21). Hành lang có hình chữ nhật, dài 100 thước (cubit), tương đương 46 mét; rộng 50 thước, tương đương 23 mét. Mỗi bên chiều dài có 20 cây trụ và 20 lỗ trụ bằng đồng, đinh và móc trụ bằng bạc. Mỗi bên chiều rộng có 10 cây trụ, 10 lỗ trụ bằng đồng, đinh và móc trụ bằng bạc. Chung quanh đền tạm được bao bọc bởi các rèm bằng vải gai đậu mịn cao 5 thước, tương đương 2.3 mét. Chiều rộng ở phía hướng Đông là cổng vào đền tạm, ở giữa có bức màn dài 20 thước, tương đương khoảng 9.2 mét, cũng được làm bằng vải gai mịn nhưng có thêu chỉ tím, đỏ điều, đỏ sặm. Đây là cổng duy nhất để vào trong đền tạm.


Trong khi mọi vật dụng bên trong Nơi Thánh và Nơi Chí Thánh được làm bằng gỗ si-tim, vải gai mịn, và vàng ròng, thì bên ngoài hành lang, mọi vật dụng để giúp người Ít-ra-ên thờ phượng Chúa, dâng của lễ thiêu và của lễ thù ân được làm bằng gỗ si-tim, vải gai mịn, đồng, và bạc. Một đặc điểm chung là tất cả vật dụng từ các tấm rèm hành lang đến Nơi Chí Thánh đều có thể tháo gỡ và di chuyển dễ dàng.


Hành lang đền tạm là nơi phân cách đền tạm với bên ngoài. Các tấm rèm vải gai mịn ngăn chặn người ở bên ngoài nhìn thấy những hoạt động diễn ra bên trong đền tạm. Hành lang của đền tạm là nơi người Ít-ra-ên được phép vào. Họ sẽ thay phiên nhau vào nơi hành lang để thờ phượng Chúa, dâng lễ vật, các thầy tế lễ sẽ giúp họ thực hành các nghi thức dâng của lễ chuộc tội và của lễ tạ ơn. Người Ít-ra-ên tin kính Chúa, yêu mến hành lang của đền tạm vì đây là nơi họ có thể đến gần Chúa của mình hơn. Con cháu ông Cô-rê và dân Chúa đã kinh nghiệm phước hạnh khi được phụng thờ nơi hành lang Nhà Chúa: “Vì một ngày trong hành lang Chúa đáng hơn một ngàn ngày khác. Thà tôi làm kẻ giữ cửa trong nhà Đức Chúa Trời tôi, Hơn là ở trong trại kẻ dữ” (Thi Thiên 84:10). “Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, Hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài, Khá cảm tạ Ngài, chúc tụng Danh của Ngài” (Thi Thiên 100:4). Ngày nay chúng ta được Chúa cho có Hội Thánh để thờ phượng, học hỏi Lời Chúa, và thông công với nhau. Hãy yêu mến Hội Thánh Chúa để cùng nhau phục vụ Đức Chúa Trời.


Bạn có vui mừng khi đến Nhà Chúa không?


Lạy Chúa! Ngài là thiện, sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi và sự thành tín Ngài còn đến đời đời, mọi phước hạnh và điều tốt lành đều đến từ Ngài. Lòng con yêu kính Ngài và vui mừng đến Nhà Chúa để suy tôn ca ngợi Ngài. Nguyện mọi dân trên đất được biết đến Chúa và hết lòng tôn thờ Ngài.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

37 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page